Raltegravir

Generisk navn
Raltegravir
Handelsnavn
Isentress
ATC-kode
J05AJ01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hemmer hiv-integrase og bidrar til svært rask nedgang i virusreplikasjon med klart raskere fall i viremi enn efavirenz. Noen klinisk betydning av dette er usikkert. Relativt lav genetisk barriere mot resistensutvikling.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

 • Tmax = ca. 3 timer
 • t½ = ca. 9 timer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Isentress tab 400 mg
Isentress tab 600 mg
Isentress tyggetab 100 mg
Isentress tyggetab 25 mg

Isentress mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. For mer informasjon: se miksturlisten

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Filmdrasjert tablett
   • ≥ 25 kg
    [1]
    • 800 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • MERK: Det er forskjellig doseringsanbefaling for filmdrasjert tablett og tyggetablett på grunn av ulik biotilgjengelighet.

  • Tyggetablett
   • ≥ 11 kg
    [1]
    • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 600 mg/døgn. Tilsvarer:
     11–14 kg: 150 mg/døgn fordelt på 2 doser
     14–20 kg: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser
     20–28 kg: 300 mg/døgn fordelt på 2 doser
     28–40 kg: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser
     > 40 kg:    600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • MERK: Det er forskjellig doseringsanbefaling for filmdrasjert tablett og tyggetablett på grunn av ulik biotilgjengelighet.

  • Mikstur
   • 0 uker til 1 uke
    • 1,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 100 mg/døgn.
   • 1 uke til 4 uker
    • 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.
   • ≥ 4 uker og 3 til 20 kg
    [1]
    • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningenes hyppighet, type og alvorlighetsgrad hos pediatriske pasienter kan sammenlignes med det man finner hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tolereres oftest bra med færre bivirkninger enn f.eks. efavirenz i sammenlignende studier.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme Limited, SmPC Isentress (EU/1/07/436/001-004) 25-06-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose