Oppfordring til å melde inn eventuelle feil og øvrige innspill

KOBLE er en tilpasning av det nederlandske oppslagsverket kinderformularium.nl. Selv om innholdet er grundig vitenskapelig dokumentert, vil det forekomme tilfeller der innholdet bør endres eller oppdateres for å være optimalt for norske brukere. Vi er derfor takknemlige for tilbakemeldinger dersom det er innhold som kan forbedres, og oppfordrer til å benytte meldeknappen som ligger på hver enkelt monografi. For mer generelle tilbakemeldinger, benytt e-postadressen post@koble.info eller kontaktskjemaet under "Kontakt oss"-fanen i toppmenyen.

Tilfeller av manglende språklig korrektur trenger foreløpig ikke å meldes inn, med unntak av forslag til forbedringer av ordlyd i indikasjoner eller doseringsanbefalinger; disse mottas det gjerne tilbakemeldinger om.

I en overgangsperiode kan informasjon som ikke er tilgjengelig i KOBLE kunne fås ved direkte henvendelse til redaksjonen, gitt at ønsket informasjon er å finne i BNF-c eller kinderformularium.nl. Benytt e-postadressen post@koble.info eller meldeskjemaet "Kontakt oss" (tilgjengelig fra toppmenyen).

Vennlig hilsen arbeidsgruppen i KOBLE