mars 2021

30 mars

Levetiracetam

Lagt til titrering av vedlikeholdsdose ved "Neonatale epileptiske anfall" basert på Ramatani.
23 mars

Amoksicillin

Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Klaritromycin

Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Ipratropiumbromid

Lagt til nedre aldersgrense fra 0 år til 1 måned (astma hos nyfødte er ikke sannsynlig)

Milrinon

Vitenskapelig litteratur om bruk av milrinon til nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske parametere, og endring i doseringsanbefaling for alle aldre.

Meropenem

UPC

Meropenem

Tilgjengelig vitenskapelig litteratur om bruk av meropenem hos nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske data.

Lumakaftor og ivakaftor

Justert dosering ved nedsatt leverfunksjon basert på preparatomtale.
22 mars

Diazepam

Oppdatering lagt til basert på SPC til Stesolid

Lamotrigin

Aldersgrense justert (13 år i stedet for 12 år) basert på preparatomtale.
19 mars

Ibuprofen

Lagt til "Migreneliknende hodepine" til indikasjonen "Feber og smerte".

Levotyroksinnatrium

Lagt til informasjon på "Bivirkninger" og "Advarsler og forsiktighetsregler" til barn.

Triptorelin

Oppdatering av dosering og aldersinndeling etter revidering og sammenlikning mot godkjent preparatomtale (SmPC).
12 mars

Leuprorelin

Vektgrensene er endret basert på SPC til Lucrin.

Propofol

Informasjon om kontinuerlig sedasjon på intensivavdeling er fjernet: Langvarig bruk (av høye doser) er assosiert med propofol infusjonssyndrom.
03 mars

Metylprednisolon injeksjon

Relativ maksdose lagt til indikasjonen "Pulsterapi etter rejeksjon av donororganer eller behandlingsresistent SLE".
01 mars

Betametason dermal

Lagt til ny referanse