Emtricitabin

Generisk navn
Emtricitabin
Handelsnavn
Emtriva
ATC-kode
J05AF09
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken hos spedbarn og barn er den samme som farmakokinetikken for voksne.

 • T1/2: Omtrent 10 timer
 • Vd: 1,4 ± 0,3 L/kg
 • Biotilgjengelighet: Kapsel: 93 %. Mikstur: 75 %.
 • Cl: 4,03 ml/min/kg 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Emtriva kaps 200 mg

Emtricitabin mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. 

Emtricitabin kapsel og mikstur har ulik biotilgjengelighet: En kapsel på 200 mg tilsvarer 240 mg mikstur.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Råd ved oppkast: Ved oppkast innen 1 time etter inntak av legemidlet, gis en ny dose. (SPC Emtriva)  

Råd ved uteglemt dose: Uteglemt dose kan tas så lenge dette skjer innen 12 timer fra opprinnelig tidspunkt for dosen. Hvis det er gått lenger enn 12 timer, skal man ikke ta den glemte dosen og vanlig doseringsplan skal følges. (SPC Emtriva)

 

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Mikstur
   • nyfødt født til termin
    [3]
    • 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • 1 måned til 3 måneder
    [3]
    • 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • ≥ 3 måneder
    [1] [3]
    • 6 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 240 mg/døgn.
  • Kapsel
   • ≥ 33 kg
    [1]
    • 200 mg/døgn fordelt på 1 dose

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Mikstur:
GFR > 30 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10–30 ml/min/1,73 m2: 33,3% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Ved dialyse:
Hemodialyse: 25% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer. Ikke dialyser de første 12 timene etter inntak av emtricitabin.

Tablett:
GFR > 30 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10–30 ml/min/1,73 m2: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 72 timer.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Ved dialyse:
Hemodialyse: 100 % av normal enkeltdose hver gang, og intervall mellom to doser: 96 timer. Ikke dialyser de første 12 timene etter inntak av emtricitabin.

Kliniske konsekvenser

Risiko for toksisitet øker.
Dersom bunnkonsentrasjon er utilstrekkelig, er det risiko for at den antivirale effekten ikke er tilstrekkelig. Dette kan føre til resistens.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hos barn: Hyperpigmentering (ca. 32%, spesielt på håndflatene og fotsålene, ellers asymptomatisk).

Følgende bivirkninger ble observert hyppigere hos pediatriske pasienter: Anemi var vanlig (9,5%) og hudmisfarging (økt pigmentering) var svært vanlig (31,8%) hos pediatriske pasienter.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Gilead Sciences International Ltd., SmPC Emtriva (EU/01/03/261/003) Rev 33; 18-04-2023, www.ema.europa.eu
 2. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, 2015, doi:10.1111/hiv.12217
 3. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, www.aidsinfo.nig.gov/contentfiles/lvguidelines/pediatricguidelines.pdf, Geraadpleegd 12 sept 2016

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose