Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Raltegravir

Generisk navn
Raltegravir
Handelsnavn
Isentress
ATC-kode
J05AJ01

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Isentress tab 400 mg
Isentress tab 600 mg
Isentress tyggetab 100 mg
Isentress tyggetab 25 mg

Isentress mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. For mer informasjon: se miksturlisten

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hemmer hiv-integrase og bidrar til svært rask nedgang i virusreplikasjon med klart raskere fall i viremi enn efavirenz. Noen klinisk betydning av dette er usikkert. Relativt lav genetisk barriere mot resistensutvikling.

Farmakokinetiske data

 • Tmax = ca. 3 timer
 • t½ = ca. 9 timer

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Filmdrasjert tablett
   • ≥ 25 kg
    [1]
    • 800 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • MERK: Det er forskjellig doseringsanbefaling for filmdrasjert tablett og tyggetablett på grunn av ulik biotilgjengelighet.

  • Tyggetablett
   • ≥ 11 kg
    [1]
    • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 600 mg/døgn. Tilsvarer:
     11–14 kg: 150 mg/døgn fordelt på 2 doser
     14–20 kg: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser
     20–28 kg: 300 mg/døgn fordelt på 2 doser
     28–40 kg: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser
     > 40 kg:    600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • MERK: Det er forskjellig doseringsanbefaling for filmdrasjert tablett og tyggetablett på grunn av ulik biotilgjengelighet.

  • Mikstur
   • 0 uker til 1 uke
    • 1,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 100 mg/døgn.
   • 1 uke til 4 uker
    • 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.
   • ≥ 4 uker og 3 til 20 kg
    [1]
    • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningenes hyppighet, type og alvorlighetsgrad hos pediatriske pasienter kan sammenlignes med det man finner hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tolereres oftest bra med færre bivirkninger enn f.eks. efavirenz i sammenlignende studier.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Merck Sharp & Dohme Limited, SmPC Isentress (EU/1/07/436/001-004) 25-06-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer