05 januar 2021

På grunn av et par tilfeller av uklarheter i doseringsanbefalinger, er alle monografier der doseringsanbefalingen ikke er gjennomlest midlertidig skjult i KOBLE. Disse vil åpnes fortløpende. I mellomtiden henviser vi til kinderformularium.nl (med bru Les mer

31 desember 2020

Ved lansering av KOBLE vil det være en del ting som gjenstår før oppslagsverket kan sies å være helt fullstendig. Under følger en oversikt over hvilke ting som gjenstår på lanseringstidspunktet. Det er imperativt å lese gjennom denne før oppslagsverk Les mer