05 januar 2021

På grunn av et par tilfeller av uklarheter i doseringsanbefalinger, er alle monografier der doseringsanbefalingen ikke er gjennomlest midlertidig skjult i KOBLE. Disse vil åpnes fortløpende. I mellomtiden henviser vi til kinderformularium.nl (med bru Les mer

31 desember 2020

Ved lansering av KOBLE vil det være en del ting som gjenstår før oppslagsverket kan sies å være helt fullstendig. Under følger en oversikt over hvilke ting som gjenstår på lanseringstidspunktet. Det er imperativt å lese gjennom denne før oppslagsverk Les mer

21 desember 2020

KOBLE er en tilpasning av det nederlandske oppslagsverket kinderformularium.nl. Selv om innholdet er grundig vitenskapelig dokumentert, vil det forekomme tilfeller der innholdet bør endres eller oppdateres for å være optimalt for norske brukere. Vi e Les mer