19 oktober 2021

Nasjonale doseringsanbefalinger for paracetamol er oppdatert, se Nytt om legemidler nr 14, 2021 fra Statens Legemiddelverk. Legemiddelomtalen av paracetamol i KOBLE (og Kinderformularium) er under fullstendig revisjon, og forventes oppdatert rundt år Les mer