Dosering ved nedsatt nyrefunksjon og kalkulator for estimert GFR

For legemidler som skilles ut i nyrene kan det ved nedsatt nyrefunksjon være behov for å redusere dosen og eller forlenge doseringsintervallet slik at legemidlet ikke akkumuleres.

I KOBLE er det for hvert legemiddel en egen fane for doseringsanbefaling ved ulike GRF intervaller for barn > 3 måneder (se «Nedsatt nyrefunksjon»). Intervallene er som følger:

  • GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
  • GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
  • GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
  • GFR < 10 ml/min/1,73 m2

Der dosen skal reduseres er anbefalingen oftest angitt i % av normal enkeltdose, mens intervallet mellom to doser spesifiseres, for eksempel slik:

GFR < 10 ml/min/1,73 m2: 50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.

Estimert GFR for barn 1-17 år kan regnes ut av denne kalkulatoren som er anbefalt av Norsk nyremedisinsk forening. I utregningene benyttes Bedside Schwartz and Counahan-Barratt Methods.

Vær oppmerksom på at du må hake av for riktige enheter som brukes i Norge for kreatinin og høyde.

Doseringsanbefaling ved dialyse er inntil videre kun omtalt for et fåtall av legemidler.

Oppdatert: 14. februar 2022