Om KOBLE

KOBLE - Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler (heretter omtalt som nettstedet) er en norsk oversettelse og tilpasning av det nederlandske oppslagsverket kinderformularium.nl, og omhandler legemidler brukt i pediatrien. Kinderformularium er utarbeidet og driftes av Nederlandsk Kunnskapssenter for Farmakoterapi hos barn (Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen; heretter omtalt som NKFK). De immatrielle rettighetene til innholdet på nettstedet tilhører NKFK, med mindre annet er anført.
Før oppslagsverket tas i bruk oppfordres det til å lese gjennom Ansvarserklæringen.
Informasjon på nettstedet kan siteres eller delvis kopieres, under forutsetning av kildehenvisning. NKFK/KOBLE kan trekke denne tillatelsen ved mistanke om misbruk av NKFKs, KOBLEs eller tredjeparts legitime interesser. Bruk av informasjon på nettstedet til kommersielle formål er ikke tillatt under noen omstendighet. NKFK/KOBLE gir uttrykkelig ikke tillatelse til å kopiere og/eller distribuere store mengder informasjon fra nettstedet, eller til å løsrive eller integrere tilgjengelige data i andre nettsteder eller applikasjoner.

Hensikten bak NKFK-stiftelsen er å sikre at nederlandske Kinderformularium, og slik også KOBLE, vedlikeholdes økonomisk og innholdsmessig for å forbedre kvalitet, sikkerhet og kunnskapsformidling innen pediatrisk legemiddelbehandling. Kinderformularium/KOBLE er en samling vitenskapelige underbyggede legemiddelmonografier om bruk av legemidler til barn. Innholdet består av en database, samt en IKT-struktur og programvare som styrer databasen. 
Vedlikeholdet av innholdet i Kinderformularium er blitt fullfinansiert av Nederlandske myndigheter siden 2017. Tidligere finansiering ble helt eller delvis gitt av nederlandske helsemyndigheter, helseforsikringsselskaper, Royal Dutch Society for the Promotion of Pharmacy, Dutch Association for Pediatrics og Dutch Association for Hospital Pharmacists.

Det norske arbeidet med KOBLE er fullfinansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Norsk barnelegeforening og Statens Legemiddelverk er også involvert. 

Redaksjonell prosess i Kinderformularium/KOBLE
Oversikt over bidragsytere i Kinderformularium

Praktisk informasjon om anvendelse av KOBLE: