Remdesivir

Generisk navn
Remdesivir
Handelsnavn
Veklury
ATC-kode
J05AB16
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Remdesivir er en adenosin nukleotidanalog-inhibitor av RNA-polymeraser. Remdesivir har et bredt spektrum av antiviral aktivitet in vitro mot en rekke RNA-virus, inklusive ß-koronavirus som SARS-CoV, MERS-CoV og SARS-CoV-2. Klinisk effekt er primært undersøkt hos hospitaliserte pasienter som har hatt symptomer på covid-19 i flere dager.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • COVID-19 med pneumoni som krever oksygenbehandling:
  • Intravenøst:
   • 1 måned til 18 år og < 40 kg: On-label
   • 1 måned til 18 år og ≥ 40 kg: On-label
 • COVID-19 infeksjon som ikke krever oksygenbehandling, men med stor risiko for å utvikle alvorlig covid‑19:
  • Intravenøst
   • 1 måned til 18 år og ≥ 40 kg: On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Veklury 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:

Indikasjoner:
Veklury er indisert til behandling av koronavirussykdom 2019 (covid-19) hos:
• voksne og pediatriske pasienter (fra minst 4 ukers alder og som veier minst 3 kg) med pneumoni som krever oksygenbehandling (oksygen ved lav eller høy strømning eller annen ikke-invasiv ventilasjon på begynnelsen av behandlingen)
• voksne og pediatriske pasienter (som veier minst 40 kg) som ikke krever oksygenbehandling, og som står i fare for å utvikle alvorlig covid-19.

Dosering: 

  Voksne Pediatriske pasienter
(som veier minst 40 kg)
Pediatriske pasienter fra minst 4 ukers alder (som veier minst 3 kg, men mindre enn 40 kg)
Dag 1
(enkel startdose)
200 mg 200 mg 5 mg/kg
Dag 2 og fremover
(én gang daglig)
100 mg 100 mg 2,5 mg/kg

Behandlingsvarighet:

  Voksne Pediatriske pasienter
(som veier minst
40 kg)
Pediatriske pasienter fra minst 4 ukers alder (som veier minst 3 kg, men mindre enn 40 kg)
Pasienter med pneumoni og som krever oksygenbehandling Daglig i minst         5 dager og ikke
mer enn
10 dager.
Daglig i minst 5 dager og ikke mer enn 10 dager Daglig i inntil totalt 10 dager
Pasienter som ikke
krever
oksygenbehandling, og som står i fare for å utvikle alvorlig
covid-19
Daglig i 3 dager,
med oppstart så
snart som mulig
etter diagnosen
covid-19 er
bekreftet og innen
7 dager etter
symptomdebut.
Daglig i 3 dager, med oppstart så snart som mulig etter diagnosen covid-19 er bekreftet og innen 7 dager etter
symptomdebut.
Ikke relevant.

Pediatrisk populasjon
Sikkerhet og effekt av remdesivir hos barn under 4 ukers alder og som veier mindre enn 3 kg, har ennå
ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

(SPC til Veklury 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning, EU/1/20/1459/002, oppdateringsdato: 24.8.2023).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Veklury pulv til kons til inf væske, oppl 100 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

COVID-19 infeksjon med pneumoni som krever oksygenbehandling
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år og < 40 kg
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdose: 5 mg/kg/døgn, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 2,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
    • Behandlingsvarighet: Maks 10 dager.
    • Administrasjonstid: Gis over 30-120 minutter.
     On-label
  • 1 måned til 18 år og ≥ 40 kg
   [1] [2] [3]
   • Startdose: 200 mg/døgn, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 100 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Behandlingsvarighet: 5-10 dager.
    • Administrasjonstid: Gis over 30-120 minutter.
     On-label
COVID-19 infeksjon som ikke krever oksygenbehandling, men med stor risiko for å utvikle alvorlig covid 19.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år og ≥ 40 kg
   [3]
   • Startdose: 200 mg/døgn, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 100 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Behandlingsvarighet: 3 dager. Oppstart snarest mulig etter bekreftet COVID-19 diagnose og innen 7 dager etter symptomdebut.
    • Administrasjonstid: Gis over 30-120 minutter.
     On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR <10 ml/min/1,73m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

 

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forhøyede transaminaser er svært vanlig, likeledes hodepine, kvalme og utslett. Påvirkning av nyrefunksjon over forventet sammenlignet med andre terapiformer ved covid-19 er nylig rapportert fra VigiBase (WHO).

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Transaminaser og nyrefunksjon må monitoreres.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Lever- og nyrefunksjon skal undersøkes før og under pågående behandling.

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. SWAB in collaboration with CIB, NVZA, NVMM, NVII and NVIC, Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), https://swab.nl/nl/covid-19, July 3, 2020
 2. Gilead Sciences International Limited, Remdesivir under Emergency Use Authorization, https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/remdesivir/eua-fact-sheet-for-hcps.pdf?la=en&hash=B56F8C441364B7EDA15543F75E8EC88F, Revised: 06/2020
 3. Gilead Sciences Ireland UC, SmPC Veklury (EU/1/20/1459/001) Rev 23, 05-12-2023, www.ema.europa.eu
 4. Lutz JD, et al, Physiologically-Based Pharmacokinetic Modeling of Remdesivir and its Metabolites to Support Dose Selection for the Treatment of Pediatric Patients with COVID-19. , Clin Pharmacol Ther. , 2021, Jan 27, Online ahead of print.
 5. Gilead Sciences Ireland UC, SPC Veklury 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (EU/1/20/1459/002). Oppdateringsdato: 12.4.2022. , 2022

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose