Sofosbuvir

Generisk navn
Sofosbuvir
Handelsnavn
Sovaldi
ATC-kode
J05AP08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Sovaldi tab 400 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Nukleotid analog (uridin) prodrug. Direkte virkende antiviralt middel (NS5B RNA-polymerasehemmer) med effekt mot alle genotyper av hepatitt C. Sofosbuvirs effekt ble først dokumentert i kombinasjon med ribavirin og pegylert interferon (IFN), men betydelig bedre for en del genotyper i kombinasjon med både HCV-proteaseinhibitorer og NS5A-inhibitorer. Bruk krever derfor oppdatert og inngående kjennskap til behandling av slike pasienter.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Kronisk hepatitt C-infeksjon
 • Oralt
  • ≥ 3 år og < 17 kg
   [1]
   • 150 mg/døgn fordelt på 1 dose i kombinasjon med ribavirin.
   • Behandlingsvarighet:

    • Pasienter med CHC-genotype 2: 12 uker
    • Pasienter med CHC-genotype 3: 24 uker

    Mulig forlengelse av behandlingsvarighet til mer enn 12 uker og maksimum 24 uker skal tas i betraktning; særlig for undergrupper med én eller flere faktorer som er historisk forbundet med lavere responsprosenter til interferonbaserte behandlinger (for eksempel avansert fibrose/cirrhose, høye virale konsentrasjoner ved behandlingsstart, personer med afrikansk opprinnelse, genotype IL28B ikke-CC, tidligere manglende respons til behandling med pegylatert interferon-alfa og ribavirin).

  • ≥ 3 år og 17 til 35 kg
   [1]
   • 200 mg/døgn fordelt på 1 dose i kombinasjon med ribavirin.
   • Behandlingsvarighet:

    • Pasienter med CHC-genotype 2: 12 uke
    • Pasienter med CHC-genotype 3: 24 uker

    Mulig forlengelse av behandlingsvarighet til mer enn 12 uker og maksimum 24 uker skal tas i betraktning; særlig for undergrupper med én eller flere faktorer som er historisk forbundet med lavere responsprosenter til interferonbaserte behandlinger (for eksempel avansert fibrose/cirrhose, høye virale konsentrasjoner ved behandlingsstart, personer med afrikansk opprinnelse, genotype IL28B ikke-CC, tidligere manglende respons til behandling med pegylatert interferon-alfa og ribavirin).

  • ≥ 3 år og ≥ 35 kg
   [1]
   • 400 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. i kombinasjon med ribavirin.
   • Behandlingsvarighet:

    • Pasienter med CHC-genotype 2: 12 uke
    • Pasienter med CHC-genotype 3: 24 uker

    Mulig forlengelse av behandlingsvarighet til mer enn 12 uker og maksimum 24 uker skal tas i betraktning; særlig for undergrupper med én eller flere faktorer som er historisk forbundet med lavere responsprosenter til interferonbaserte behandlinger (for eksempel avansert fibrose/cirrhose, høye virale konsentrasjoner ved behandlingsstart, personer med afrikansk opprinnelse, genotype IL28B ikke-CC, tidligere manglende respons til behandling med pegylatert interferon-alfa og ribavirin).

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Råd om inntak: Dersom oppkast forekommer innen 2 timer etter inntak, må legemidlet tas på nytt. Ved oppkast over 2 timer etter inntak, er det ikke nødvendig å gi en ny dose.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foscavir campus, Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hodepine og tretthet er vanlig. Spesifikke bivirkninger er lite kjent fordi sofosbuvir hovedsaklig er testet klinisk i kombinasjon med ribavirin/IFN, som alene ofte gir plagsomme og/eller biokjemiske bivirkninger.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Samtidig bruk av rifampicin, johannesurt og en del antiepileptika (reduserer plasma-sofosbuvir).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Alvorlig kardialt rytmeblokk er observert ved samtidig bruk av amiodaron. Ved behandlingsindikasjon under tidsbegrenset kur kan midlertidig seponering av andre legemidler vurderes.

 

Referanser

 1. Gilead Sciences International Ltd. , SmPC Sovaldi (EU/1/13/894/001 ) 16-10-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose