Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

KOBLE samarbeider tett med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

På nettsidene deres finnes mye nyttig informasjon, inkludert miksturliste og blandekort for injeksjonspreparater, som vi lenker til i legemiddelomtalene i KOBLE.