Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR NKFK-STIFTELSEN OG KOBLE

1. GENERELT
KOBLE - Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler er en norsk oversettelse og tilpasning av det nederlandske oppslagsverket kinderformularium.nl. Kinderformularium er utarbeidet og driftes av det nederlandske kunnskapssenteret for pediatrisk farmakoterapi (Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen; heretter omtalt som NKFK). Den nederlandske NKFK-stiftelsen er ansvarlig for behandling av personlige data som stiftelsen samler inn, uavhengig av hvilken kanal dette innsamles via.

Stiftelsen har sitt hovedsete i Alexanderstraat 11, 2514 JL Den Hague, Nederland.
Kontoradressen er Wijtemaweg 80, 3015 CN Rotterdam i Nederland, og stiftelsen er registrert i foretaksregisteret ved handelskammeret i Nederland med nummer 34233390.

Besøkende på koble.info og nettstedets brukere skal være trygge på at NKFK-stiftelsen behandler innsamlet personlig informasjon på en fortrolig og sikker måte. NKFK-stiftelsen sikrer at personvernet ivaretas gjennom (blant annet) tiltak for datasikkerhet, dataminimalisering og -gjennomsiktighet. 

I denne personvernerklæringen beskrives hvilke personopplysninger som samles inn, for hvilke formål, hvordan opplysningene håndteres, og hvilke rettigheter man har i denne sammenheng.

2. PERSONOPPLYSNINGER, OG HENSIKTEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DISSE
2.1 Generelt
Som personlige data anses alle typer data som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person, som for eksempel navn, telefonnummer, fødselsdato eller e-postadresse.

Du avgir personopplysninger til NKFK stiftelsen og KOBLE ved å fylle ut skjemaer på nettsiden, samt ved å kontakte oss per telefon, e-post eller på annen måte. Personlige data omfatter også forespørsler og spørsmål, undertegning av kontrakt for eventuelt bidrag til nettsiden, og eventuell rapportering av et problem med nettsiden.

Via forslagsskjemaet, det generelle kontaktskjemeat til KOBLE og/eller eventuelt inngåtte kontrakter samles det inn følgende personopplysninger:

 • Informasjon om navn og adresse: (initialer, fornavn, etternavn, adresse, bosted)
 • Yrke og navn på organisasjonen/institusjonen du jobber ved
 • Kontaktinformasjon (telefon og e-post adressen, privat og på arbeid)
 • Kun for kontrakter: Administrativ informasjon og bankinformasjon

IP-adressen din kan anvendes for å diagnostisere problemer med serveren vår og til å administrere nettstedet. En IP-adresse er en tallkode som identifiserer datamaskinen din på et nettverk eller på internett.

2.2 Formålene med databehandling
NKFK-stiftelsen og KOBLE samler inn og behandler personopplysninger utelukkende for følgende formål: 

 • Utføre administrativt arbeid i stiftelsen og realisere lovfestede mål for NKFK-stiftelsen
 • Behandle og besvare spørsmål angående KOBLE
 • Opprettholde kontakt med brukere av KOBLE, representanter for redaksjonen og prosjektgrupper involvert i arbeidet med KOBLE
 • Vedlikeholde, forbedre og sikre nettstedet
 • Historiske, statistiske og arkivrelaterte hensyn

Vi bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn dem som er beskrevet ovenfor. Vi vil aldri selge dine personlige data.

2.3 Databehandlingsprinsipper
Organisasjonen påser at dine personlige data utelukkende brukes til rettmessige formål. Ett eller flere av følgende behandlingsgrunnlag kan gjelde for databehandlingen:

- NKFK-stiftelsen og KOBLEs behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å besvare dine spørsmål knyttet til stiftelsen og KOBLE.
- NKFK-stiftelsen og KOBLE behandler også dine data med tanke på rettmessige interesser for NKFK-stiftelsen og tredjeparter. Disse rettmessige interessene inkluderer blant annet behandling av personopplysninger som er nødvendige for å oppnå de rettmessige målene for stiftelsen. Dersom NKFK-stiftelsen eller KOBLE benytter dine personopplysninger til andre formål enn spesifisert her, vil det skje kun etter innhenting av uttrykkelig samtykke fra deg.

Stiftelsen benytter ikke automatisk beslutningstaking som er basert på personopplysninger eller som opprettes gjennom profilering.

3. HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?
Personopplysningene dine kan bli delt med tredjeparter som arbeider sammen med NKFK-stiftelsen for å utarbeide KOBLE, for eksempel IKT-selskapet som utvikler og vedlikeholder databasen og nettstedet på oppdrag fra NKFK-stiftelsen. Disse tredjepartene er behandlere av NKFK-stiftelsen, og behandler personopplysninger utelukkende for stiftelsens formål, og ingen andre formål. Dersom stiftelsen benytter seg av slike operatører vil disse alltid måtte undertegne en egen databehandlingsavtale for å sikre at de behandler dine personopplysninger i samsvar med lover og gjeldende bestemmelser. Stiftelsen kan gi instruksjoner til behandleren i dette henseende.

Vi overfører ikke dine data til juridiske enheter eller andre personer utenfor EØS.

4. LAGRING AV DATA
Dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for det formålet de ble innhentet for, eller så lenge stiftelsen er lovpålagt å lagre dem.
Dersom det foreligger kontrakter inneholdende økonomisk informasjon, vil denne lagres i henhold til skattebestemmelsene på sju (7) år og deretter makuleres.

5. PERSONLIG DATASIKKERHET
Stiftelsen iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap eller annen form for lovstridig behandling, i samsvar med gjeldende lover og regler.

Våre servere og databaser beskyttes av en sikkerhetsteknologi som alltid er oppdatert med gjeldende teknologiske standarder.

Innenfor stiftelsen kan dine personopplysninger utelukkende brukes av ansatte som trenger tilgang til dem i sitt arbeid, slik som å svare på henvendelser.

6. DINE RETTIGHETER
Du har rett til å be stiftelsen v/KOBLE om å:

 • Gi deg innsyn i dine lagrede personopplysninger (som adresse eller telefonnummer)
 • Utføre endringer i dine lagrede personopplysninger, for eksempel å legge til, rette opp eller slette data
 • Begrense dine lagrede personopplysninger og/eller
 • Overføre dine personopplysninger til deg eller en tredjepart

Dersom og i den grad NKFK-stiftelsen eller KOBLE behandler dine personlige data på grunnlag av ditt samtykke, vil du når som helst ha rett til å trekke samtykket tilbake. Behandlingen av dine personopplysninger er imidlertid nødvendig for tilbudet av visse tjenester.

Du har videre rett til å komme med innvendinger mot visse typer databehandling fra stiftelsen.

Vi vil vurdere din forespørsel i samsvar med gjeldende personvernslovgivning og gi deg svar så snart som mulig, og senest innen én måned etter å ha mottatt forespørselen din, om hvilke tiltak som er iverksatt som respons på forespørselen eller innvendingen din. Denne perioden kan forlenges med inntil to måneder dersom forespørselen vurderes som kompleks, eller dersom totalt antall forespørsler til nettstedet medfører lenger behandlingstid. Vi vil informere deg dersom det er tilfelle.

Du har når som helst rett til å sende inn en klage til personvernmyndighetene.

7. INFORMASJONSKAPSLER, GOOGLE ANALYTICS, SOSIALE MEDIA-LENKER OG KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER

Informasjonskapsler
NKFK-stiftelsen og KOBLE benytter informasjonskapsler for å danne seg et inntrykk av hvordan nettsiden og den mobiltilpassede siden brukes. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din, og som sendes tilbake til serveren ved gjentatte besøk på nettstedet. Hvis du bruker nettstedene våre, kan informasjonskapsler bli lagret og stiftelsen kan få tilgang til disse informasjonskapslene. Informasjonskapsler kan ikke skade datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din, eller filer som befinner seg på slike enheter.

Vi bruker egne informasjonskapsler (førsteparts informasjonskapsler) og tredjeparts informasjonskapsler (for eksempel fra YouTube eller Vimeo for å gjøre det mulig å integrere videoer på nettstedet vårt). Våre egne informasjonskapsler lages av oss og lagres på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen av oss. Det er kun vi som har tilgang til disse informasjonskapslene. Informasjonskapsler fra tredjeparter utarbeides og plasseres av en tredjepart, og kun tredjeparten har tilgang til disse informasjonskapslene. Vi har ingen innflytelse over innhold og funksjon av tredjeparts informasjonskapsler, og vi er ikke ansvarlige for disse. Både våre egne og tredjeparts informasjonskapsler kan plasseres midlertidig eller permanent på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din.

Google Analytics
NKFK stiftelsen/KOBLE bruker Google Analytics for å lære mer om bruken av stiftelsens nettsteder og mobiltilpassede sider. Google Analytics lagrer informasjonskapsler på datamaskin, nettbrett eller telefon. Data som samles inn via disse informasjonskapslene analyseres av Google, og resultatene gjøres tilgjengelige for stiftelsen/KOBLE. Basert på slike analyser kan stiftelsen/KOBLE utføre justeringer og optimalisering av nettstedet, den mobiltilpassede siden og tjenesten.

Sosiale media-knapper
Nettsiden benytter ikke knapper eller koblinger tilknyttet sosiale medier.

Koblinger til andre nettsteder
Nettstedet kan være assosiert med andre nettsteder som stiftelsen eller KOBLE ikke overvåker. Stiftelsen kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller eventuell behandling av personopplysninger på disse nettstedene.

8. UTBEDRINGER
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 22. mai 2018, og tilpasset norske forhold 21. desember 2020.