Dolutegravir

Generisk navn
Dolutegravir
Handelsnavn
Tivicay
ATC-kode
J05AX12
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Tivicay Tab 10 mg
Tivicay Tab 25 mg
Tivicay Tab 50 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • 4 uker til 6 måneder og 3 til 6 kg
   [1]
   • 5 mg/døgn fordelt på 1 dose
  • 4 uker til 6 måneder og 6 til 10 kg
   [1]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • 6 måneder til 6 år og 6 til 10 kg
   [1]
   • 15 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Alternativ: 20 mg/døgn i 2 doser

  • 6 måneder til 6 år og 10 til 14 kg
   [1]
   • 20 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • 6 måneder til 6 år og 14 til 20 kg
   [1]
   • 25 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Alternativ: 30 mg/døgn i 2 doser

  • 6 måneder til 6 år og ≥ 20 kg
   [1]
   • 30 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • ≥ 6 år og 14 til 20 kg
   [1]
   • 40 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • ≥ 6 år og ≥ 20 kg
   [1] [2] [3]
   • 50 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

I følge produsent er ikke dosejustering nødvendig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Ved dialyse

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering til pasienter som får dialyse. 

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01
J05AB06

Sidofovir

Cidofovir emcure macure, Cidofovir tillomed macure
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09
J05AX08

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. ViiV Healthcare UK Limited, SmPC Tivicay (EU/1/13/892/001-002) Rev 24, 26-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children., Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv-guidelines/435/dolutegravir, Geraadpleegd 15 feb 2017
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, doi:10.1111/hiv.12217

Oppdateringer

 • 19 april 2021 13:56: Doseringsanbefaling er utvidet til barn fra 4 uker basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose