Brivaracetam

Generisk navn
Brivaracetam
Handelsnavn
Briviact
ATC-kode
N03AX23

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Populasjonsfarmakokinetisk modellering ble utført basert på begrensede plasmakonsentrasjonsdata (n= 232, alder 2 måneder-17 år). Analysen viste at doser på 5 (kroppsvekt 10-20 kg) og 4 mg/kg/døgn (kroppsvekt 20-50 kg) gir samme gjennomsnittlig steady-state plasmakonsentrasjon som hos voksne som får 200 mg/døgn.

Kroppsvekt Cl (L/t)
10 kg 0,96
20 kg 1,61
30 kg 2,18
50 kg 3,19
70 kg 3,58

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Briviact inj/inf, oppl 10 mg/ml
Briviact mikst oppl 10 mg/ml
Briviact tab 10 mg
Briviact tab 100 mg
Briviact tab 25 mg
Briviact tab 50 mg
Briviact tab 75 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Som adjuvans ved partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering
 • Oralt
  • 2 år til 18 år og 10 til 20 kg
   [1]
   • Startdose: 1 - 2,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 1 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • 2 år til 18 år og ≥ 20 kg
   [1] [4]
   • Startdose: 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 100 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: 1 - 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år og 10 til 20 kg
   [2]
   • Startdose: 1 - 2,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 1 - 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • 2 år til 18 år og ≥ 20 kg
   [2] [3]
   • Startdose: 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 100 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: 1 - 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Psykomotorisk hyperaktivitet.
 • Atferdsforstyrrelse og selvmordstanker er rapportert oftere hos barn enn hos voksne. 

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact Drank ( EU/1/15/1073/021) Rev 15. 17-03-2022, www.ema.europa.eu
 2. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact ( EU/1/15/1073/022) Rev 15. 17-03-2022
 3. UCB, SmPC Briviact 10mg/25mg/50mg/75mg/100mg Filmtabletten (EU/1/15/1073/001), 07/2018
 4. UCB, SmPC Briviact 10mg/ml Lösung zum Einnehmen (EU/1/15/1073/021), 07/2018

Oppdateringer

 • 05 september 2022 11:19: Justert alderspenn basert på oppdatert SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose