Fenobarbital

Generisk navn
Fenobarbital
Handelsnavn
Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
ATC-kode
N03AA02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Hos nyfødte, betyr leverens umodenhet at halveringstiden kan være lenger.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Aphenylbarbit tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Fenemal NAF tab 15 mg
Fenemal dlf tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Fenemal tab 50 mg
Fenobarbital SA inj, oppl 10 mg/ml
Fenobarbital SA mikst 10 mg/ml
Fenobarbital SA mikst 5 mg/ml
Fenobarbitalnatrium NAF inj, oppl 100 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Neonatale anfall; status epilepticus
 • Intravenøst
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 36 uker
   [12] [13]
   • 20 mg/kg/dose, kun én gang (Premature < 28 uker: Vurder noe lavere startdose). Om nødvendig: Administrer en ny dose på 10 mg/kg etter én time. Hvis anfallene vedvarer: Administrer ytterligere én dose på 10 mg/kg om nødvendig.
   • Serumkonsentrasjon bør måles pga. risiko for akkumulering. Titrer dosen avhengig av sykdomsbilde og plasmakonsentrasjon.

  • Nyfødte etter fullgått termin gestasjonsalder ≥ 36 uker
   [12] [13]
   • 20 mg/kg/dose, kun én gang. Om nødvendig: Administrer en ny dose på 10 mg/kg etter én time. Hvis anfallene vedvarer: Administrer ytterligere én dose på 10 mg/kg, om nødvendig.
   • Serumkonsentrasjon bør måles pga. risiko for akkumulering. Titrer dosen avhengig av sykdomsbilde og plasmakonsentrasjon.

  • 1 måned til 18 år
   [1] [14] [15]
   • 20 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas.
Epilepsi (alle anfall), vedlikehold etter neonatale konvulsjoner / status epilepticus
 • Oralt
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 36 uker
   [2] [4] [5] [8] [12] [13]
   • Postnatal alder 1 til 14 dager: 2,5–5 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser
    Postnatal alder 14 til 28 dager:  6 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser

    • Vedlikehold av antiepileptiske legemidler etter den akutte fasen (asfyksi) ser ut til å være indisert der MRI viser strukturelle abnormaliteter som kan være epileptogene
  • Nyfødte gestasjonsalder ≥ 36 uker og ≥ 2,5 kg
   [2] [4] [5] [8] [12] [13]
   • Med og uten hypotermi:
    Postnatal alder 1 til 14 dager: 2,5–5 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser
    Postnatal alder 14 til 28 dager:  6 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser

    • Vedlikehold av antiepileptiske legemidler etter den akutte fasen (asfyksi) ser ut til å være indisert der MRI viser strukturelle abnormaliteter som kan være epileptogene
  • 1 måned til 2 år
   [1] [3]
   • 7 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • 2 år til 10 år
   [1] [3]
   • 3 - 7 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • 10 år til 18 år
   [1] [3]
   • 2 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
 • Intravenøst
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 36 uker
   [4] [5] [8] [12] [13]
   • Postnatal alder 1 til 14 dager: 2,5–5 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser
    Postnatal alder 14 til 28 dager:  6 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser

    • Vedlikehold av antiepileptiske legemidler etter den akutte fasen (asfyksi) ser ut til å være indisert der MRI viser strukturelle abnormaliteter som kan være epileptogene
  • Nyfødte gestasjonsalder ≥ 36 uker og ≥ 2,5 kg
   [4] [5] [8] [12] [13]
   • Med og uten hypotermi:
    Postnatal alder 1 til 14 dager: 2,5–5 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser
    Postnatal alder 14 til 28 dager:  6 mg/kg/døgn i 1 til 2 doser

    • Vedlikehold av antiepileptiske legemidler etter den akutte fasen (asfyksi) ser ut til å være indisert der MRI viser strukturelle abnormaliteter som kan være epileptogene
  • 1 måned til 2 år
   [1] [3]
   • 7 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • 2 år til 10 år
   [1] [3]
   • 3 - 7 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • 10 år til 18 år
   [1] [3]
   • 2 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
Non-opioid-associated neonatal abstinence syndrome (NAS)
 • Intravenøst
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 37 uker
   [11] [13]
   • Startdose 10 mg/kg/dose, ved behov gjenta. Vedlikeholdsdose: Avhengig av Finnegan Score-verdien:
    Finnegan Score Dose
    8–10 6 mg/kg/døgn i 3 doser
    11–13 8 mg/kg/døgn i 3 doser
    14–16 10 mg/kg/døgn i 3 doser
    > 17 12 mg/kg/døgn i 3 doser
    Øk dosen hvis FS-verdien har økt 3 ganger på rad. Øk også dosen hvis FS-verdien forblir i samme område i 48 timer (dvs. ikke går ned). Reduser dosen hvis FS-verdien faller til et lavere område innen 48 timer. Hvis FS-verdien er < 8 i 48 timer, kan dosen fases ut som følger:
    • 6 mg/kg/døgn i 3 doser
    • 4 mg/kg/døgn i 2 doser
    • 2 mg/kg/døgn i én enkeltdose og deretter stopp.
    .
  • Nyfødte etter fullgått termin gestasjonsalder ≥ 37 uker
   [11] [13]
   • Startdose 10 mg/kg/dose, ved behov gjenta. Vedlikeholdsdose: Avhengig av Finnegan Score-verdien:
    Finnegan Score Dose
    8–10 6 mg/kg/døgn i 3 doser
    11–13 8 mg/kg/døgn i 3 doser
    14–16 10 mg/kg/døgn i 3 doser
    > 17 12 mg/kg/døgn i 3 doser
    Øk dosen hvis FS-verdien har økt 3 ganger på rad. Øk også dosen hvis FS-verdien forblir i samme område i 48 timer (dvs. ikke går ned). Reduser dosen hvis FS-verdien faller til et lavere område innen 48 timer. Hvis FS-verdien er < 8 i 48 timer, fases dosen ut som følger:
    • 6 mg/kg/døgn i 3 doser
    • 4 mg/kg/døgn i 2 doser
    • 2 mg/kg/døgn i én enkel dose og deretter stopp.
    .
Sedasjon
 • Intravenøst
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 37 uker
   [13]
   • 5 - 10 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Det finnes ingen støtte i tilgjengelig litteratur for denne indikasjonen.  Fenobarbital blir av og til brukt for denne indikasjonen når bruk av midazolam og morfin er mindre ønskelig (grunnet henholdsvis slimdannelse og apné).

  • Nyfødte etter fullgått termin gestasjonsalder ≥ 37 uker
   [13]
   • 5 - 10 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Det finnes ingen støtte i tilgjengelig litteratur for denne indikasjonen.  Fenobarbital blir av og til brukt for denne indikasjonen når bruk av midazolam og morfin er mindre ønskelig (grunnet henholdsvis slimdannelse og apné).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Fenobarbital kan være svært sederende og medføre tilvenning. Paradoksal agitasjon og hyperaktivitet kan forekomme hos barn.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Hyperkinesi

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

HOS BARN UNDER 5 ÅR:
"Fenobarbitalnatrium 100 mg/ml injeksjonsvæske, NAF" inneholder propylenglykol og etanol og anbefales ikke til barn under 5 år. "Fenobarbital 10 mg/ml injeksjonsvæske, SA" bør vurderes til de minste barna dersom totalbelastningen av legemidler som inneholder propylenglykol og etanol blir for stor. Vær også oppmerksom på mulig propylenglykolforgiftning hos nyfødte og små barn med uforklarlig metabolsk acidose.

GENERELT BARN:  
Kontroller lever- og nyrefunksjon i begynnelsen av behandlingen og ved symptomer. Juster dosen ved nedsatt leverfunksjon.
Akkumulering kan forekomme i begynnelsen av vedlikeholdsdosering, spesielt hos barn under 1 år. Dosen bør titreres i henhold til sykdomsbilde og serumkonsentrasjon. Se aktuelle retningslinjer for veiledning i konsentrasjonsmålinger. 

Første tegn på overdose er sedasjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Waardenburg van DA, et al, Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 2. Smit LS et al, Richtlijnen voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen, Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie, Nieuwe aangepaste versie juni 2012
 3. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie., Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling., Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene, tweede versie, januari 2006
 4. Gonzalez AC et al. , Dosage programming of phenobarbital in neonatal seizures., J Clin Pharm Ther., 1993, Aug;18(4), 267-70
 5. Marsot A et al. , Pharmacokinetics and absolute bioavailability of phenobarbital in neonates and young infants, a population pharmacokinetic modelling approach., Fundam Clin Pharmacol., 2014, Aug;28(4), 465-71
 6. Touw DJ et al. , Clinical pharmacokinetics of phenobarbital in neonates., Eur J Pharm Sci., 2000, Dec;12(2), 111-6
 7. van den Broek MPH et al. , Pharmacokinetics and clinical efficacy of phenobarbital in asphyxiated newborns treated with hypothermia: a thermopharmacological approach. , Clin Pharmacokinet., 2012, Oct 1;51(10), 671-9
 8. Filippi L et al. , Phenobarbital for neonatal seizures in hypoxic ischemic encephalopathy: a pharmacokinetic study during whole body hypothermia., Epilepsia, 2011, Apr;52(4), 794-801
 9. Shellhaas RA et al. , Population pharmacokinetics of phenobarbital in infants with neonatal encephalopathy treated with therapeutic hypothermia.
 10. Šíma M et al. , Effect of co-medication on the pharmacokinetic parameters of phenobarbital in asphyxiated newborns. , Physiol Res., 2015, 64 Suppl 4, S513-9
 11. Surran B et al. , Efficacy of clonidine versus phenobarbital in reducing neonatal morphine sulfate therapy days for neonatal abstinence syndrome. A prospective randomized clinical trial., J Perinatol., 2013, Dec;33(12), 954-9
 12. Völler S et al. , Model-based clinical dose optimization for phenobarbital in neonates: An illustration of the importance of data sharing and external validation., Eur J Pharm Sci., 2017, Nov 15;109S, S90-S97
 13. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie dd 13 nov 2018
 14. NICE, Epilepsies: diagnosis and management, www.nice.org.uk , 2012, January
 15. Malamiri RA et al., Efficacy and safety of intravenous sodium valproate versus phenobarbital in controlling convulsive status epilepticus and acute prolonged convulsive seizures in children: a randomised trial, Eur J Paediatr Neurol, 2012, 16 (5), 536-41
 16. Pokorná et al, Severity of asphyxia is a covariate of phenobarbital clearance in newborns undergoing hypothermia., J Matern Fetal Neonatal Med, 2019, 32(14), 2302-2309
 17. Pokorná et al, Phenobarbital pharmacokinetics in neonates and infants during extracorporeal membrane oxygenation, Perfusion, 2018, May 33 ( 1 suppl), 80-86

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler: NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose