Levetiracetam

Generisk navn
Levetiracetam
Handelsnavn
Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
ATC-kode
N03AX14
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Virkningsmekanismen er forskjellig fra kjente mekanismer hos andre antiepileptika. Det er påvist binding til et protein som påvirker funksjonen i presynaptiske vesikler. Effekten er foreløpig best dokumentert ved fokale anfall, men det er holdepunkter for effekt også ved generaliserte anfallsformer.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

 

  Cmax (2 x 1000 mg) Tmax Cl Vd
1 måned til 4 år - 1 time 5,3 timer 1,5 ml/min/kg -
4–12 år - 0,5–1 time 5 timer 1,1 ml/min/kg -
>12 år 43 mcg/ml 1,3 timer - - 0,5-0,7 l/kg
>18 år 43 mcg/ml 1,3 timer 7 ± 1 time 0,96 ml/min/kg 0,5-0,7 l/kg

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Keppra kons til inf oppl 100 mg/ml
Keppra mikst oppl 100 mg/ml
Keppra tab 1000 mg
Keppra tab 250 mg
Keppra tab 500 mg
Kevesy inf, oppl 10 mg/ml
Kevesy inf, oppl 5 mg/ml
Levetiracetam Accord tab 1000 mg
Levetiracetam Accord tab 250 mg
Levetiracetam Accord tab 500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [4] [10] [18] [22] [31] [35]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: øk til 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 60mg/kg/døgn, men ikke mer enn 3000 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [30] [32] [35]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk til 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 60mg/kg/døgn, men ikke mer enn 3000 mg/døgn.
Neonatale epileptiske anfall
 • Oralt
  • Nyfødte etter fullgått termin gestasjonsalder ≥ 36 uker
   [13] [24] [26] [29]
   • Startdose: Med og uten hypotermi: 20 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas maksimalt to ganger med minst 10 min mellom hver dose.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen med trinn på 10 mg/kg hver 3. dag til 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 60 mg/kg/døgn.
   • Hvis anfallene har stoppet: ingen fortsettelse av antiepileptisk behandling etter akutt fase (asfyksi) med mindre det er strukturelle abnormiteter ved MR eller en genetisk årsak.

  • Premature nyfødte gestasjonsalder < 36 uker
   [13] [26] [29]
   • Startdose: Med og uten hypotermi: 20 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas maksimalt to ganger med minst 10 min mellom hver dose.
   • Vedlikeholdsdose: 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 60 mg/kg/døgn.
   • Hvis anfallene har stoppet: Ingen fortsettelse av antiepileptisk behandling etter akutt fase (asfyksi) med mindre det er strukturelle abnormiteter ved MR eller en genetisk årsak.

 • Intravenøst
  • Nyfødte etter fullgått termin gestasjonsalder ≥ 36 uker
   [2] [8] [17] [24] [25] [28] [29] [37]
   • Startdose: Med og uten hypotermi: 20 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas maksimalt to ganger med minst 10 min mellom hver dose.
   • Vedlikeholdsdose: 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 60 mg/kg/døgn.
   • Høyere vedlikeholdsdoser på opp til 100 mg/døgn har også blitt benyttet i litteraturen [Abend et al. 2011; Shin et al. 2017; Venkatesan et al. 2017]

    Hvis anfallene har stoppet: ingen fortsettelse av antiepileptisk behandling etter akutt fase (asfyksi) med mindre det er strukturelle abnormiteter ved MR eller en genetisk årsak.

  • Premature nyfødte: gestasjonsalder < 36 uker
   [2] [8] [17] [24] [25] [28] [29] [37]
   • Startdose: Med og uten hypotermi: 20 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas maksimalt to ganger med minst 10 min mellom hver dose.
   • Vedlikeholdsdose: 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 60 mg/kg/døgn.
   • Høyere doser på opp til 100 mg/døgn har også blitt benyttet i litteraturen [Abend et al. 2011; Shin et al. 2017; Venkatesan et al. 2017].

    Hvis anfallene har stoppet: ingen fortsettelse av antiepileptisk behandling etter akutt fase (asfyksi) med mindre det er strukturelle abnormiteter ved MR eller en genetisk årsak.

Persisterende status epilepticus

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
66 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
33 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ikke mulig å gi generelle anbefalinger.
Kliniske konsekvenser

Renal clearance for levetiracetam er lavere og halveringstiden forlenget når nyrefunksjonen er redusert. Faren for bivirkninger er derfor høy.

Doserelaterte bivirkninger omfatter søvnighet, asteni, hodepine, svimmelhet, søvnløshet, amnesi, ataksi, depresjon, unormal atferd, forvirring, irritasjon, emosjonell labilitet, aggresjon, nervøsitet, hallusinasjoner og dobbeltsyn.

Ved dialyse

HD: oplaaddosis 150% normale startdosis, maximale keerdosis 67%, doseerinterval 24 uur; na dialyse een supplementaire dosis van 50-100% normale startdosis

CVVH: startdosering 100%, maximale keerdosis 67%, doseerinterval 12 uur

Bivirkninger spesifikke for barn

Spesielt hos barn fra 1 måned til 4 år: irritasjon, unormal koordinasjon. Hos barn i alderen 4–16 år: oppkast, uro, humørendringer, unormal atferd, sløvhet og aggresjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
De hyppigst bivirkningene er nasofaryngitt, somnolens, hodepine, fatigue og svimmelhet. Psykiske bivirkninger som bl.a. nervøsitet/irritabilitet, depresjon og følelsesmessig labilitet og nevrologiske som amnesi og dyskinesi kan forekomme. Bloddyskrasier er rapportert.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Juster dosen ved nyrelidelser. Når behandling med levetiracetam stoppes, skal det skje gjennom gradvis utfasing: til barn på > 6 måneder og ungdom på < 50 kg i trinn på 10 mg/kg to ganger daglig hver andre uke og hos spedbarn på 1–6 måneder i trinn på 7 mg/kg (maksimalt to ganger daglig) hver andre uker.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Nedsatt nyrefunksjon.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2016) om risiko for overdosering av mikstur.

 

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. UCB Pharma BV, SPC Keppra EU/1/00/146/001-005 en EU/1/00/136/029, www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 30 april 2010, http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/keppra/emea-combined-h277nl.pdf
 2. Abend, N. S. et al, Levetiracetam for treatment of neonatal seizures, J Child Neurol, 2011, 26(4), 465-70
 3. Arican, P. et al , Levetiracetam monotherapy for the treatment of infants with epilepsy., Seizure, 2018, 53, 73-77
 4. Berkovic, S. F., et al, Placebo-controlled study of levetiracetam in idiopathic generalized epilepsy., Neurology , 2007, 69(18), 1751-60
 5. Chhun, S., et al, Population pharmacokinetics of levetiracetam and dosing recommendation in children with epilepsy., Epilepsia , 2009, 50(5), 1150-7
 6. Cock, H. R. , Established status epilepticus treatment trial (ESETT)., Epilepsia , 2011, 52 Suppl 8, 50-2
 7. Dalziel, S. R., et al , A multicentre randomised controlled trial of levetiracetam versus phenytoin for convulsive status epilepticus in children (protocol): Convulsive Status Epilepticus Paediatric Trial (ConSEPT) - a PREDICT study, BMC Pediatr, 2017, 17(1), 152
 8. Falsaperla, R., et al, Levetiracetam in Neonatal Seizures as First-line Treatment: A Prospective Study., J Pediatr Neurosci , 2017, 12(1), 24-28
 9. Fountain, N. B., et al. ", Prospective assessment of levetiracetam pharmacokinetics during dose escalation in 4- to 12-year-old children with partial-onset seizures on concomitant carbamazepine or valproate, Epilepsy Res , 2007, 74(1), 60-9
 10. Glauser, T. A., et al, Double-blind placebo-controlled trial of adjunctive levetiracetam in pediatric partial seizures., Neurology, 2006, 66(11), 1654-60
 11. Glauser, T. A. et al, Pharmacokinetics of levetiracetam in infants and young children with epilepsy, Epilepsia, 2007, 48(7), 1117-22
 12. Glauser, T. A., et al, Efficacy and safety of levetiracetam in children with partial seizures: an open-label trial., Epilepsia, 2002, 43(5), 518-24
 13. Han, J. Y., et al, Efficacy of levetiracetam for neonatal seizures in preterm infants, BMC Pediatr , 2018, 18(1), 131
 14. Lima-Rogel, V. et al, Population pharmacokinetics of levetiracetam in neonates with seizures, J Clin Pharm Ther, 2018, 43(3), 422-429
 15. Lyttle, M. D. et al, Emergency treatment with levetiracetam or phenytoin in status epilepticus in children-the EcLiPSE study: study protocol for a randomised controlled trial. , Trials, 2017, 18(1), 283
 16. Merhar, S. L. et al, Pharmacokinetics of levetiracetam in neonates with seizures, J Pediatr, 2011, 159(1), 152-154.e3
 17. Neininger, M.P. et al, Use of Levetiracetam in Neonates in Clinical Practice: A Retrospective Study at a German University Hospital, Neuropediatrics , 2015, 46(5), 329-34
 18. Noachtar, S. et al, Levetiracetam for the treatment of idiopathic generalized epilepsy with myoclonic seizures., Neurology , 2008, 70(8), 607-16
 19. NVN., Richtlijn epilepsie; epilepsiesyndromen (bij kinderen) & anti-epileptica, 2015
 20. NVZA., TDM monografie levetiracetam, 2014
 21. Pellock, J.M. et al , Pharmacokinetic study of levetiracetam in children, Epilepsia, 2001, 42(12), 1574-9
 22. Pina-Garza, J.E. et al, Adjunctive levetiracetam in infants and young children with refractory partial-onset seizures, Epilepsia, 2009, 50(5), 1141-9
 23. Rakshasbhuvankar, A. et al, Intravenous levetiracetam for treatment of neonatal seizures." , J Clin Neurosci , 2013, 20(8), 1165-7
 24. Ramantani, G. et al, Levetiracetam: safety and efficacy in neonatal seizures, Eur J Paediatr Neurol, 2011, 15(1), 1-7
 25. Rao, L.M. et al, A comparison of levetiracetam and phenobarbital for the treatment of neonatal seizures associated with hypoxic-ischemic encephalopathy, Epilepsy Behav, 2018, 88, 212-217
 26. Sedighi, M. et al, Efficacy and safety of levetiracetam in the management of seizures in neonates, Neurosciences (Riyadh), 2016, 21(3), 232-5
 27. Sharpe, C.M. et al, A seven-day study of the pharmacokinetics of intravenous levetiracetam in neonates: marked changes in pharmacokinetics occur during the first week of life, Pediatr Res, 2012, 72(1), 73-9
 28. Shin, J.W. et al, Experience and pharmacokinetics of Levetiracetam in Korean neonates with neonatal seizures, Korean J Pediatr, 2017, 60(2), 50-54
 29. Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de Sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie, Richtlijn voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen bij de prematuur, à terme neonaat zonder of met therapeutische hypothermie, 2018
 30. Snoeck, E. et al, Modeling and simulation of intravenous levetiracetam pharmacokinetic profiles in children to evaluate dose adaptation rules, Epilepsy Res , 2007, 76(2), 140-7
 31. Toublanc, N. et al, Retrospective population pharmacokinetic analysis of levetiracetam in children and adolescents with epilepsy: dosing recommendations, Clin Pharmacokinet , 2008, 47(5), 333-41
 32. UCB Pharma SA. , SPC Keppra intraveneus (EU/1/00/146/030) 01-06-2018, www.ema.europa.eu
 33. UCB Pharma SA. , SPC Keppra oraal (EU/1/00/146/027) 01-06-018, www.ema.europa.eu
 34. Venkatesan, C. et al, Levetiracetam for the Treatment of Seizures in Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy., J Child Neurol , 2017, 32(2), 210-14
 35. Weijenberg, A. et al, Levetiracetam Monotherapy in Children with Epilepsy: A Systematic Review., CNS Drugs , 2015, 29(5), 371-82
 36. Wheless, J.W. et al, Rapid infusion of a loading dose of intravenous levetiracetam with minimal dilution: a safety study, J Child Neurol, 2009, 24(8), 946-51
 37. Yau, M.L. et al, Response of levetiracetam in neonatal seizures, World J Clin Pediatr, 2015, 4(3), 45-9

Oppdateringer

 • 16 april 2021 14:54: Lagt til titrering av vedlikeholdsdose ved "Neonatale epileptiske anfall" basert på Ramatani.

Konsentrasjonsmåling


Overdose