Fenytoin

Generisk navn
Fenytoin
Handelsnavn
Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
ATC-kode
N03AB02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Påvirker spenningsavhengig natriumstrøm over den nevronale cellemembranen.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende kinetiske parametre er rapportert (Smit 1999, Al Za'abi 2006):

Alder n= Cmax  (mg/L) Vd (L/kg) Cl (ml/minutt/kg) t½ (timer) 
4-12 år 10 6.23-13.87 0,60-1,07 (gjennomsnitt 0,88) - -
1-123 dager PNA (23-42,2 uker GA) 83 - 0,33-2,14 (gjennomsnitt 1,03) 0,03-2,32 (gjennomsnitt 0,38) 2,54-205 (gjennomsnitt 32,8)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Epanutin kaps 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Fenytoin NAF tab 100 mg
Fenytoin NAF tab 25 mg
Phenhydan inj, oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Phenhydan tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Phenytoin AWD tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Persisterende status epilepticus
  • Intravenøst
    • 1 måned til 18 år
      [2] [5] [9]
      • 20 mg/kg/dose, bolus over 20 minutter. Maksimal enkeltdose: 1500 mg/dose.
      • Råd om inntak/administrering:

        Kan forårsake arytmi og må derfor administreres under overvåkning av hjerterytme.

      • En ekstra metningsdose på 10 mg/kg over 10 minutter kan vurderes.

Epilepsi: partielle anfall, generaliserte tonisk-kloniske episoder, vedlikehold etter status epilepticus
Arytmier
  • Oralt
    • 1 måned til 2 år
      [1]
      • Startdose: 15 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
      • Vedlikeholdsdose: Avhengig av plasmanivå; 8 - 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
      • Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, pediatrisk spesialist (kardiologi) med erfaring med bruk av fenytoin for denne indikasjonen.

    • 2 år til 18 år
      [1] [10] [11]
      • Startdose: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
      • Vedlikeholdsdose: 4 - 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
      • Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, pediatrisk spesialist (kardiologi) med erfaring med bruk av fenytoin for denne indikasjonen.

  • Intravenøst
    • 1 måned til 18 år
      • Metningsdose: 1,25 mg/kg/dose, bolus over 5 minutter. Gjenta opptil en kumulativ maksdose på 15 mg/kg (= metningsdose i løpet av 1 time).
      • Behandling av eller etter konsultasjon med pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiolog) med erfaring i bruk av fenytoin for denne indikasjonen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Redusert plasmaproteinbinding kan oppstå ved redusert nyrefunksjon. Med redusert proteinbinding øker den frie fraksjonen (totalkonsentrasjonen reduseres, mens fri konsentrasjon forblir den samme). Symptomer på forgiftning kan oppstå selv ved normal totalkonsentrasjon.

** Kreatininclearance <30 ml/minutt: **
Dosér i henhold til fri fenytoinkonsentrasjon.

 

Bivirkninger spesifikke for barn

Konsentrasjonsavhengige bivirkninger: Nystagmus, ataksi, sedasjon.
Bivirkninger ved kronisk bruk: Abnormaliteter i huden, gingival hyperplasi, kan redusere kognisjon. (Rademaker 2007)

Tyreoideafunksjon: unormale tyreoidefunksjonsverdier (SPC Phenhydan)

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Konsentrasjonsvansker, døsighet, ustøhet, koordinasjonsforstyrrelser og dobbeltsyn er vanligst og plasmakonsentrasjonsavhengige. Hyperkinesier kan forekomme. Eksantem er ikke uvanlig. Overfølsomhetsreaksjoner som Stevens–Johnsons syndrom, lymfadenopati, bloddyskrasier og levernekrose er sjeldne. Fenytoin kan bidra til å utvikle osteoporose ved langtidsbehandling. Gingival hyperplasi, hirsutisme og andre kosmetiske bivirkninger (grove ansiktstrekk) kan være plagsomme.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Porfyri.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Skal ikke kombineres med produkter som inneholder kalsium, inkludert det som gis i sonde.

Biotilgjengelighet hos nyfødte etter oral administrasjon: Vær oppmerksom på lav biotilgjengelighet hos nyfødte etter oral administrasjon.

Tegn på overdosering: Første tegn på overdose: Ataksi, nystagmus, atferdsforstyrrelser.

Ikke-lineær kinetikk: Doseøkninger bør foregå i mindre og mindre trinn.

Dravet syndrom: Fenytoin kan forverre Dravet syndrom [NVN 2017].

Unormal metabolisme: Alvorlige bivirkninger kan skyldes unormal metabolisme. CYP2C9-varianter kan påvirke respons; genotyping kan vurderes.

HLA-B*1502: Pasienter med HLA-B*1502 har vist seg å ha høy risiko for Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Ikke bruk i denne gruppen med mindre ingen alternativer finnes.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Konsentrasjonen i plasma kan være vanskelig å styre pga. metningskinetikken. Seponering må skje langsomt unntatt ved allergiske reaksjoner. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

 

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

  1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
  2. Waardenburg van DA, et al., Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
  3. Apotex Europe BV, SPC Diphantoine (RVG 02975/08050/08051/02976) 28-06-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
  4. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
  5. Kruiff de CC. et al, Richtlijn Epileptische aanvallen/status epilepticus > 1 maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde , 2012
  6. Thilothammal N, et al, Comparison of phenobarbitone, phenytoin with sodium valproate: randomized, double-blind study, Indian Pediatr, 1996, 33, 549-55
  7. Pal DK, et al, Randomised controlled trial to assess acceptability of phenobarbital for childhood epilepsy in rural India, Lancet, 1998, 351, 19-23
  8. Canadian Study Group for Childhood Epilepsy., Clobazam has equivalent efficacy to carbamazepine and phenytoin as monotherapy for childhood epilepsy, Epilepsia, 1998, 39, 952-9
  9. Agarwal P, et al, Randomized study of intravenous valproate and phenytoin in status epilepticus, Seizure, 2007, 16, 527-32
  10. Garson A Jr, et al, Control of late postoperative ventricular arrhythmias with phenytoin in young patients, Am J Cardiol, 1980, 46, 290-4
  11. Kavey RE, et al, Phenytoin therapy for ventricular arrhythmias occurring late after surgery for congenital heart disease, Am Heart J, 1982, 104, 794-8
  12. Smit A, et al, Practical management of therapeutic diphenylhydantoin concentrations in children, S Afr Med J, 1999, 89, 1092-7
  13. Al Za’abi M, et al, Application of routine monitoring data for determination of the population pharmacokinetics and enteral bioavailability of phenytoin in neonates and infants with seizures, Ther Drug Monit, 2006, 28, 793-9
  14. NVN, Richtlijn epilepsie; Status epilepticus; bij kinderen; Flowchart kinderen, 2017

Oppdateringer

  • 20 februar 2024 13:46: Lagt til bivirkning mht påvirkning av tyreoideafunksjon

Konsentrasjonsmåling


Overdose