Stiripentol

Generisk navn
Stiripentol
Handelsnavn
Diacomit
ATC-kode
N03AX17
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere ble vist i en pediatrisk populasjonsstudie (n = 35, median alder: 7,3 år (område: 1 - 17,6 år)) som fikk en median daglig dose på 45,4 mg/kg/døgn (område: 27,1-89,3 mg/kg/døgn) fordelt på 2-3 doser, samt behandlet med valproat og klobazam.

Vekt (kg): 10 60
t 1/2 (time): 8,5 23,5
Cl (L/time): 2,60 5,65
Vd (L): 32,0 191,8

(Diacomit)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Diacomit kaps 250 mg
Diacomit kaps 500 mg
Diacomit pulv til mikst, susp 250 mg
Diacomit pulv til mikst, susp 500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

(Tilleggsbehandling mot) epilepsi
 • Oralt
  • 6 måneder til 6 år
   [1]
   • Startdose: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Titrering:

    Uke 1: 20 mg/kg/døgn
    Uke 2: 30 mg/kg/døgn
    Uke 3: 50 mg/kg/døgn

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas med mat (men ikke med meieriprodukter, fruktjuice, kullsyreholdige drikker eller drikker som inneholder koffein eller teofyllin), da stoffet brytes ned i et surt miljø.

  • 6 år til 12 år
   [1]
   • Startdose: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Titrering:

    Uke 1: 20 mg/kg/døgn
    Uke 2: 30 mg/kg/døgn
    Uke 3: 40 mg/kg/døgn
    Uke 4: 50 mg/kg/døgn

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas med mat (men ikke med meieriprodukter, fruktjuice, kullsyreholdige drikker eller drikker som inneholder koffein eller teofyllin), da stoffet brytes ned i et surt miljø.

  • 12 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 30 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Titrering:

    Uke 1: 20 mg/kg/døgn
    Uke 2: 30 mg/kg/døgn, økes deretter basert på klinisk vurdering til
    Uke 3: 35 mg/kg/døgn, økes deretter basert på klinisk vurdering til
    Uke 4: 40 mg/kg/døgn, økes deretter basert på klinisk vurdering til
    Uke 5: 45 mg/kg/døgn, økes deretter basert på klinisk vurdering til
    Uke 6: 50 mg/kg/døgn

   • Råd om inntak/administrering:

    Tas med mat (men ikke med meieriprodukter, fruktjuice, kullsyreholdige drikker eller drikker som inneholder koffein eller teofyllin), da stoffet brytes ned i et surt miljø.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Ingen dosejustering er nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Bruk anbefales ikke
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Bruk anbefales ikke
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Bruk anbefales ikke

Bivirkninger spesifikke for barn

Svært vanlig (> 10 %): anoreksi, nedsatt matlyst, vekttap, søvnløshet, søvnighet, ataksi, hypotoni, dystoni.

Vanlig (1–10 %): nøytropeni, aggresjon, irritabilitet, atferdsforstyrrelser, hyperkinesi, kvalme, oppkast, forhøyet γ-GT.

Uvanlig (0,1–1 %): dobbeltsyn, lysømfintlighet, utslett, hudallergi, urtikaria, utmattelse.

Sjelden (0,01–0,1 %): trombocytopeni, økte leverenzymverdier.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

sykehistorie med delirium.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Administrer under tilsyn av en pediater eller pediatrisk nevrolog med erfaring innen diagnostisering av epilepsi hos spedbarn og barn. Overvåk veksten hos barna under bruk grunnet de gastrointestinale bivirkningene. Kontroller leverfunksjonen og (grunnet risikoen for nøytropeni) blodcelletallet hver sjette måned før og under behandlingen. Bruk anbefales ikke hvis lever- eller nyrefunksjonen svekkes grunnet mangelen på kliniske data. Den viktigste kliniske vurderingen var hos barn i alderen 3 år og eldre. Hos barn under 12 måneder, finnes det bare et begrenset antall tilgjengelige data. Det finnes utilstrekkelige data hos voksne over 18 år til å bekrefte effektivitetsnivået i denne aldersgruppen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Biocodex, SmPC DIacomit (EU/1/06/367/001-003) 07-12-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose