Perampanel

Generisk navn
Perampanel
Handelsnavn
Fycompa
ATC-kode
N03AX22
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken for tenåringer i alderen 12 år og oppover kan sammenlignes med farmakokinetikken for voksne.

Følgende farmakokinetiske parametere ble funnet ved mangel på antiepileptika som virker inn på farmakokinetikken for perampanel (Renfroe 2019):

Alder n= Cl/F (l/time)
12-17 år 79 0,7±0,4
7-11 år 12 1,0±0,4
2-6 år 14 0,7±0,4

Kombinert med enzyminduserende antiepileptika (karbamazepin, okskarbazepin og fenytoin) ble følgende verdier funnet (Renfroe 2019):

Alder n= Cl/F (l/time)
12-17 år 73 1,6±0,8
7-11 år 10 1,9±0,5
2-6 år 6 1,7±1,2

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Fycompa mikst susp 0,5 mg/ml
Fycompa tab 10 mg
Fycompa tab 12 mg
Fycompa tab 2 mg
Fycompa tab 4 mg
Fycompa tab 6 mg
Fycompa tab 8 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi
 • Oralt
  • 1 år til 4 år
   [2] [3] [4] [6]
   • Startdose: 0,015 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av klinisk respons økes startdosen til laveste vedlikeholdsdose, og deretter trinnvis med 0,03 mg/kg hver 1.-2. uke (avhengig av kombinert bruk med CYP3A4-induserende legemidler) til 0,03 - 0,15 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 6 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om kvelden før sengetid.

  • 4 år til 18 år og < 20 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
   • Startdose: 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av klinisk respons økes startdosen trinnvis med 1 mg hver 1.-2. uke (avhengig av kombinert bruk med CYP3A4-induserende legemidler), til 2 - 4 mg/døgn fordelt på 1 dose . Om nødvendig: Ytterligere trinnvis økning av døgndosen med 0,5 mg hver 1.-2. uke, opptil maksimalt 6 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om kvelden før sengetid.

  • 4 år til 18 år og 20 til 30 kg
   [1]
   • Startdose: 1 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av klinisk respons økes startdosen trinnvis med 1 mg hver 1.-2. uke (avhengig av kombinert bruk med CYP3A4-induserende legemidler), til 4 - 6 mg/døgn fordelt på 1 dose . Om nødvendig: Ytterligere trinnvis økning av døgndosen med 1 mg hver 1.-2. uke, opptil maksimalt 8 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om kvelden før sengetid.

  • 4 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av klinisk respons, øk startdosen trinnvis med 2 mg hver 1.-2. uke (avhengig av kombinert bruk med CYP3A4-induserende legemidler) til 4 - 8 mg/døgn fordelt på 1 dose . Om nødvendig: Ytterligere trinnvis økning av døgndosen med 2 mg hver 1.-2. uke, opptil maksimalt 12 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om kvelden før sengetid.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Søvnighet, irritabilitet, aggresjon og agitasjon er observert hyppigere hos barn enn hos ungdom og voksne. 

Aggresjon er  observert hyppigere hos ungdom enn hos voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Eisai Europe Limited, SmPC Fycompa (EU/1/12/776/024) Rev 32.10-05-2023, www.ema.europa.eu
 2. Swiderska, N. et al. , Effectiveness and tolerability of Perampanel in children, adolescents and young adults with refractory epilepsy: A UK national multicentre study., Seizure, 2017, 52, 63-70
 3. Renfroe, J. B. et al., Adjunctive Perampanel Oral Suspension in Pediatric Patients From >/=2 to <12 Years of Age With Epilepsy: Pharmacokinetics, Safety, Tolerability, and Efficacy, J Child Neurol , 2019, 34(5), 284-294
 4. Heyman, E. et al., Tolerability and efficacy of perampanel in children with refractory epilepsy., Dev Med Child Neurol, 2017, 59(4), 441-444
 5. De Liso, P. et al. , Effectiveness and tolerability of perampanel in children and adolescents with refractory epilepsies-An Italian observational multicenter study., Epilepsy Res, 2016, 127, 93-100
 6. Biro, A.et al. , Effectiveness and tolerability of perampanel in children and adolescents with refractory epilepsies: first experiences, Neuropediatrics, 2015, 46(2), 110-6
 7. Auvin S. et al, Use of perampanel in children and adolescents with Lennox-Gastaut Syndrome, Epilepsy Behav , 2017, 74, 59-63
 8. Ishikawa, N. et al, Clinical profiles associated with serum perampanel concentrations in children with refractory epilepsy, Epilepsy Behav, 2019, 94, 82-6

Oppdateringer

 • 07 juni 2023 13:12: Justering av alders- og vektgrupper ihht. SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose