Rufinamid

Generisk navn
Rufinamid
Handelsnavn
Inovelon
ATC-kode
N03AF03
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Triazolderivat med blokkerende effekt på natriumkanaler i den nevronale cellemembranen.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Barn har generelt en lavere rufinamid-clearance enn voksne, en forskjell som er knyttet til kroppsstørrelsen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Inovelon mikst susp 40 mg/ml
Inovelon tab 100 mg
Inovelon tab 200 mg
Inovelon tab 400 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Tilleggsbehandling ved Lennox-Gastaut syndrom: UTEN VALPROAT
 • Oralt
  • 1 år til 4 år
   [1]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 3. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på maksimalt 10 mg/kg/døgn opp til 10 - 45 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 45 mg/kg/døgn.
  • ≥ 4 år og < 30 kg
   [1]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 3. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på 200 mg/døgn opp til 200 - 1000 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Doser på opptil 3600 mg/døgn har blitt studert i et begrenset antall pasienter.

  • ≥ 4 år og 30 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 2. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på 400 mg/døgn opp til   400 - 1800 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1800 mg/døgn.
   • Høyere doser – opptil 4000 mg/døgn – har blitt studert i et begrenset antall pasienter. 

  • ≥ 4 år og 50 til 70 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 2. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på 400 mg/døgn opp til   400 - 2400 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 2400 mg/døgn.
   • Høyere doser – opptil 4800 mg/døgn – har blitt studert i et begrenset antall pasienter. 

  • ≥ 4 år og ≥ 70 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 2. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på 400 mg/døgn opp til 400 - 3200 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 3200 mg/døgn.
   • Høyere doser – opptil 4800 mg/døgn – har blitt studert i et begrenset antall pasienter. 

Tilleggsbehandling ved Lennox-Gastaut syndrom: KOMBINERT MED VALPROAT
 • Oralt
  • 1 år til 4 år
   [1]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 3. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på maksimalt 10 mg/kg/døgn opp til 10 - 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 30 mg/kg/døgn.
  • ≥ 4 år og < 30 kg
   [1]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hver 3. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, med 200 mg/døgn til 200 - 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
  • ≥ 4 år og 30 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 2. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på 400 mg/døgn opp til   400 - 1200 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1200 mg/døgn.
  • ≥ 4 år og 50 til 70 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 2. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på 400 mg/døgn opp til   400 - 1600 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1600 mg/døgn.
  • ≥ 4 år og ≥ 70 kg
   [1]
   • Startdose: 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen hvert 2. døgn avhengig av klinisk respons og toleranse, i trinn på 400 mg/døgn opp til 400 - 2200 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 2200 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tretthet, kvalme, brekninger og redusert matlyst kan være forbigående. Utslett som krever seponering kan forekomme. Status epilepticus har vært rapportert.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Overbehandling er vanlig ved Lennox-Gastauts syndrom. Ved polyterapi kan sentralnervøse bivirkninger av antiepileptika addere seg.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Eisai Limited, SPC Inovelon (EU/1/06/378/017) 23-08-2018, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose