Karbamazepin

Generisk navn
Karbamazepin
Handelsnavn
Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
ATC-kode
N03AF01
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere (gjennomsnittlig (område)) har blitt funnet hos nyfødte (n = 10, etter en støtdose på 10 mg/kg, monoterapi) (Singh et al. 1996):

Cmax (mg/l) Tmax (uur) t½ (uur) Cl (ml/min/kg) Vd (l/kg)

8,1 ± 0,8
(7,1–9,9)

9,2 ± 4,2
(4–16)

24,5 ± 13,9
(9,6–60,2)

0,5 ± 0,2
(0,21–0,85)

0,9 ± 0,1
(0,64–1,13)

Når karbamazepin kombineres med andre anti-epileptiske legemidler, slik som fenobarbital og fenytoin, går t½ ned (MacKintosh, Baird-Lampert, og Buchanan 1987, Rey et al. 1979).

Følgende farmakokinetiske parametere (gjennomsnitt, område) ble funnet for eldre barn (2–21 år) (Carlsson et al. 2005):

t½ (uur) (range) Cl (ml/min/kg) (område) Vd (l/kg) (område)
6,5 (4,2–15,4) 1,72 (0,60–3,63) 0,88 (0,35–1,81)

Den biologiske tilgjengeligheten for suspensjonen er høyere enn for tablettene. Ved konvertering fra tablett til suspensjon gjelder samme daglige dose i mg, men i mindre og hyppigere doser. Hvis karbamazepin administreres rektalt, må dosen være 25 % større enn den orale.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Carbamazepine Essential Pharma stikkpille 125 mg
Carbamazepine Essential Pharma stikkpille 250 mg
Carbamazepine essential stikkpille 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Tegretol Retard depottab 200 mg
Tegretol Retard depottab 400 mg
Tegretol mikst susp 20 mg/ml
Tegretol tab 100 mg
Tegretol tab 200 mg
Trimonil Retard depottab 150 mg
Trimonil Retard depottab 300 mg
Trimonil Retard depottab 600 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi
 • Oralt
  • Premature nyfødte, gestasjonsalder < 37 uker
   [18]
   • Startdose: 7 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk ukentlig til ønsket effekt, opptil maksimalt 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
  • nyfødt født til termin
   [16]
   • Startdose: 7 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk ukentlig til ønsket effekt, opptil maksimalt 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
  • 1 måned til 5 år
   [5] [7] [9] [10] [16] [21]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk ukentlig med 5 mg/kg/døgn til ønsket effekt oppnås. Vanlig vedlikeholdsdose 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 35 mg/kg/døgn.
   • Titrer ned hvis det er bivirkninger

  • 5 år til 12 år
   [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen med 5 mg/kg ukentlig til ønsket effekt. Vanlig vedlikeholdsdose 10 - 25 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tabletter med modifisert frisetting kan også brukes; daglig dose gis i 2 doser. 

    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
  • 12 år til 16 år
   [14]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen ukentlig med 200 mg til ønsket effekt oppnås. Vanlig vedlikeholdsdose 200 - 1000 mg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Titrering:

    Tabletter med modifisert frisetting kan også brukes; daglig dose gis i 2 doser.

    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
  • 16 år til 18 år
   [14]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen ukentlig med 200 mg til ønsket effekt. Vanlig vedlikeholdsdose 200 - 1200 mg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 1200 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tabletter med modifisert frisetting kan også brukes; daglig dose gis i 2 doser.

    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
 • Rektalt
  • < 5 år
   [22]
   • Startdose: 12,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen ukentlig med 6,25 mg/kg til ønsket effekt. Vanlig vedlikeholdsdose 25 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 43,75 mg/kg/døgn.
    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
  • 5 år til 12 år
   [22]
   • Startdose: 12,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen ukentlig med 6,25 mg/kg til ønsket effekt. Vanlig vedlikeholdsdose 12,5 - 31,25 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1250 mg/døgn.
    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
  • 12 år til 16 år
   [22]
   • Startdose: 250 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen ukentlig med 250 mg til ønsket effekt. Vanlig vedlikeholdsdose 250 - 1250 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1250 mg/døgn.
    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
  • 16 år til 18 år
   [22]
   • Startdose: 250 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen ukentlig med 250 mg til ønsket effekt. Vanlig vedlikeholdsdose 250 - 1500 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1500 mg/døgn.
    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
Trigeminus neuralgia
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [17] [20]
   • Startdose: 1,5 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Øk dosen ukentlig, til 5 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 4 doser. Maks: 10 mg/kg/døgn.
    • Trapp ned dosen ved bivirkninger.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.
Bipolar lidelse
 • Oralt
  • ≥ 40 kg
   [15] [19]
   • Startdose: 400 mg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen trinnvis (hvert 5. døgn) til 1200 mg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 1200 mg/døgn.
    • Utvis forsiktighet hos pasienter av kinesisk, japansk eller thailandsk avstamming; ulike HLA-variasjoner kan føre til Steven Johnson syndroms. Se advarsler og forsiktighetsregler for bruk hos barn.

    Karbamazepin ved denne indikasjonen bør forskrives av spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri. Dosen bør individualiseres, og laveste mulige dose benyttes.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
For epilepsi bør dosering baseres på plasma-/serumkonsentrasjon. For andre indikasjoner justeres dosen etter klinisk effekt og bivirkninger.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Symptomer på overdosering: Sedasjon, svimmelhet med nystagmus, ataksi, kvalme, oppkast, uklart syn og hallusinasjoner.
Metabolitten karbamazepin-10,11-epoksid er mer hydrofil enn modersubstansen og kan akkumuleres ved nyresvikt.
Ved normal karbamazepin-nivå kan metabolitten karbamazepin 10,11-epoksid likevel være forhøyet. Ulike serumnivå av karbamazepin benyttes; se lokale retningslinjer. 

Ved dialyse

For epilepsi bør dosering baseres på plasma-/serumkonsentrasjon. For andre indikasjoner justeres dosen etter klinisk effekt og bivirkninger.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hodepine, gastrointestinale plager, sedasjon, svimmelhet, hudutslett (Verity 1995) Økning i absenser og myokloni.
Overdose: ataksi, diplopi
 

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Ikke bruk karbamazepin ved generaliserte tonisk-kloniske anfall med myokloni eller absenser fordi de kan ha en negativ effekt ved denne typen anfall.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forsiktighet må utvises i tilfeller av alvorlig kardiovaskulær sykdom, svekket leverfunksjon, hematologiske bivirkninger fra andre legemidler i sykehistorien. For indikasjonen ‘epilepsi’: karbamazepin kan forårsake en økning i absenser og myokloni
FDA har varslet om mulig dødelig beinmargsdepresjon og agranulocytose forbundet med bruken av karbamazepin (forekomst for begge er 1:100 000).
Pasienter med kinesisk, japansk eller thailandsk bakgrunn med HLA-A*3101, HLA-B*1502 eller HLA-B*1511 ser ut til å ha en høy risiko for Stevens-Johnsons syndrom. Skal ikke brukes i denne gruppe med mindre det ikke finnes andre alternativer. Genotyping kan vurderes. 
Økt risiko for selvmord 1 uke etter behandlingsstart.
Reduser nivået av karbamazepin med flere enzyminduserere, men ta den aktive metabolitten i betraktning for å forhindre toksisitet.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Carlsson KC, et al, Development of a population pharmacokinetic model for carbamazepine based on sparse therapeutic monitoring data from pediatric patients with epilepsy, Clin Ther, 2005 , May;27(5):, 618-26
 2. Seetharam MN, et al, Risk-benefit assessment of carbamazepine in children, Drug Saf, 1991, Mar-Apr;6(2), 148-58
 3. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 4. Delgado Iribarnegaray MF, et al, Carbamazepine population pharmacokinetics in children: mixed-effect models, Ther Drug Monit. , 1997, Apr;19(2), 132-9
 5. de Silva M, et al, Randomised comparative monotherapy trial of phenobarbitone, phenytoin, carbamazepine, or sodium valproate for newly diagnosed childhood epilepsy, Lancet, 1996, Mar 16;347(9003), 709-13
 6. Forsythe WI, et al, One drug for childhood grand mal: medical audit for three-year remissions, Dev Med Child Neurol, 1984, Dec;26(6), 742-8
 7. Sobaniec W, et al, A comparative study of vigabatrin vs. carbamazepine in monotherapy of newly diagnosed partial seizures in children, Pharmacol Rep, 2005, Sep-Oct;57(5), 646-53
 8. Suzuki Y, et al, Carbamazepine age-dose ratio relationship in children, Ther Drug Monit, 1991, May;13(3), 201-8
 9. Verity CM, et al, A multicentre comparative trial of sodium valproate and carbamazepine in paediatric epilepsy. The Paediatric EPITEG Collaborative Group, Dev Med Child Neurol, 1995, Feb;37(2), 97-108
 10. Nieto-Barrera M, et al , A comparison of monotherapy with lamotrigine or carbamazepine in patients with newly diagnosed partial epilepsy, Epilepsy Res, 2001, Aug;46(2), 145-55
 11. Zamponi N, et al, Open comparative long-term study of vigabatrin vs carbamazepine in newly diagnosed partial seizures in children, Arch Neurol, 1999, May;56(5), 605-7
 12. Joshi G, et al, A prospective open-label trial of extended-release carbamazepine monotherapy in children with bipolar disorder, J Child Adolesc Psychopharmacol, 2010 , Feb;20(1), 7-14
 13. Landelijk Kenniscentrum Kind- en Jeugdpsychiatrie (Ketelaars). , Stemmingsstabilatoren, www.kenniscentrum-kjp.nl, 6 nov 2011
 14. Novartis Pharma BV, SPC Tegretol (RVG 06346) 28 maart 2014, www.cbg-meb.nl
 15. Ginsberg, L. D., Carbamazepine extended-release capsules: a retrospective review of its use in children and adolescents, Ann Clin Psychiatry, 2006, 18 Suppl 1, 3-7
 16. Singh, B., et al, Treatment of neonatal seizures with carbamazepine., J Child Neurol, 1996, 11 (5), 378-82
 17. Raieli, V., et al, Trigeminal neuralgia and cerebellopontine-angle lipoma in a child, Headache, 2001, 41 (7), 720-2
 18. Hoppen, T., et al, Carbamazepine in phenobarbital-nonresponders: experience with ten preterm infants, Eur J Pediatr, 2001, 160 (7), 444-7
 19. Findling, R. L. et al, The safety and effectiveness of open-label extended-release carbamazepine in the treatment of children and adolescents with bipolar I disorder suffering from a manic or mixed episode, Neuropsychiatr Dis Treat , 2014, 10, 1589-97
 20. Egemen, E., et al, Trigeminal neuralgia associated with cerebellopontine angle lipoma in childhood, Pediatr Neurosurg, 2012, 48 (5), 306-9
 21. Carlsson, K. C. et al, Development of a population pharmacokinetic model for carbamazepine based on sparse therapeutic monitoring data from pediatric patients with epilepsy., Clin Ther, 2005, 27 (5), 618-26
 22. Arvidsson, J., et al, Replacing carbamazepine slow-release tablets with carbamazepine suppositories: a pharmacokinetic and clinical study in children with epilepsy, J Child Neurol, 1995, 10 (2), 114-7

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler: 
NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis det aktuelle virkestoffet, ei heller målkonsentrasjoner spesifikt for barn.  


Overdose