Pregabalin

Generisk navn
Pregabalin
Handelsnavn
Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
ATC-kode
N03AX16
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Pregabalin er en GABA-analog uten direkte GABA‑erg effekt. Den virker ved å binde seg til en komponent av spenningsavhengige kalsiumkanaler i CNS. Det er påvist effekt ved fokale anfall med eller uten generalisering og ved nevrogen smerte. Effekt er også dokumentert ved angsttilstander.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon om de farmakokinetiske parameterne hos barn er tilgjengelig.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Lyrica kaps 150 mg
Lyrica kaps 225 mg
Lyrica kaps 25 mg
Lyrica kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Lyrica kaps 300 mg
Lyrica kaps 75 mg
Lyrica kaps 75 mg - Krever godkjenningsfritak
Lyrica mikst oppl 20 mg/ml
Pregabalin aliud kaps 75 mg - Krever godkjenningsfritak
Pregabalin-neuraxpharm mikst oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Pregabalin-ratiopharm kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Pregabalin-ratiopharm mikst oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Nevropatisk smerte
 • Oralt
  • 1 år til 12 år
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdose: 2,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Om nødvendig, økes dosen hver 2.-3. dag til maksimalt 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Ved seponering: Trapp dosen ned på tilsvarende måte som den ble trappet opp.

  • 12 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdose: 75 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Om nødvendig, økes dosen hver 2.-3. dag i trinn på 75 mg/døgn, til maksimalt 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Ved seponering: Trapp dosen ned på tilsvarende måte som den ble trappet opp.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Ingen dosejustering er nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 til 12 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 til 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis

Generelle bivirkninger

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
De vanligste bivirkningene er svimmelhet og søvnighet. Disse bivirkningene er de som oftest fører til seponering av pregabalin. Andre vanlige bivirkninger er vektøkning, ødemer, munntørrhet og forstoppelse.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Nedsatt nyrefunksjon.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Saltik S, et al, Pregabalin treatment of patient with complex regional pain syndrome, Pediatr Neurol, 2016, Jan;54, 88-90
 2. Pedemonte Stalla V, et al, Complex regional pain syndrome type i. An analysis of 7 cases in children, Neurologia, 2015, Jul-Aug;30(6), 347-51
 3. Arnold LM, et al, Safety and efficacy of pregabalin in adolescents with fibromyalgia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial and a 6-month open-label extension study, Pediatr Rheumatol Online J, 2016, Jul 30;14(1), 46
 4. Vondracek P, et al, Efficacy of pregabalin in neuropathic pain in paediatric oncological patients,, Eur J Paediatr Neurol, 2009, Jul;13(4, 332-6

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose