Cannabidiol

Generisk navn
Cannabidiol
Handelsnavn
Cannabidiol glostrup, Epidyolex
ATC-kode
N03AX24
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cannabidiol glostrup dråper, oppl 100 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Cannabidiol glostrup dråper, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Cannabidiol glostrup dråper, oppl 300 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Cannabidiol glostrup dråper, oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Epidyolex mikst oppl 100 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Tilleggsbehandling ved Lennox-Gastaut-syndrom (LGS) og Dravets-syndrom (DS)
 • Oralt
  • ≥ 2 år
   [1]
   • Uke 1: 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

    Uke 2: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

    Fra og med uke 3: Ved behov, etter effekt og toleranse, kan døgndosen økes én gang i uken med 5 mg/kg/døgn (fordelt på 2 doser) til maks 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

   • Råd om inntak/administrering:

    Må tas konsekvent med eller uten mat

    • Brukes i kombinasjon med klobazam
    • Brå seponering bør unngås. Når behandlingen skal seponeres, kan dosen gradvis reduseres med 10 % daglig over en periode på 10 dager.
Tilleggsbehandling av krampeanfall assosiert med tuberøs sklerose-kompleks (TSC)
 • Oralt
  • ≥ 2 år
   [1]
   • Uke 1: 5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

    Uke 2: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

    Fra og med uke 3: Ved behov, etter effekt og toleranse, kan døgndosen økes én gang i uken med 5 mg/kg/døgn (fordelt på 2 doser) til maks 25 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

   • Råd om inntak/administrering:

    Må tas konsekvent med eller uten mat

   • Brå seponering bør unngås. Når behandlingen skal seponeres, kan dosen gradvis reduseres med 10 % daglig over en periode på 10 dager.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Utvis forsiktighet når barn er involvert i aktiviteter som sykling og andre typer sport ettersom de kan bli søvnige.

Epidyolex® mikstur inneholder alkohol (79 mg/ml). Effekten av alkohol på barn under 6 år kan være søvnighet og adferdsendringer, i tillegg til konsentrasjonsvansker og vanskeligheter med å delta på skolerelaterte aktiviteter.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. GW Pharma (International) B.V., SmPC Epidyolex 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen (EU/1/19/1389/001), 23. Juli 2020

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose