Lakosamid

Generisk navn
Lakosamid
Handelsnavn
Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
ATC-kode
N03AX18

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Antiepileptisk effekt antas å bero på selektiv økning av langsom inaktivering av natriumkanaler. Det er også påvist smertelindring ved diabetisk nevropati.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Den farmakokinetiske profilen til lakosamid hos barn ble bestemt i en farmakokinetisk populasjonsanalyse ved bruk av et begrenset antall plasmakonsentrasjonsmålinger. Dosene som ble gitt varierte fra 2 til 17,8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, med maksimalt 600 mg/døgn.

  10 kg 20 kg 30 kg 50 kg 70 kg
Clearance (L/time) 0,46 0,81 1,03 1,34 1,74

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Lacosamide Accord inf, oppl 10 mg/ml
Lacosamide Accord tab 100 mg
Lacosamide Accord tab 150 mg
Lacosamide Accord tab 200 mg
Lacosamide Accord tab 50 mg
Lacosamide Medical Valley tab 100 mg
Lacosamide Medical Valley tab 150 mg
Lacosamide Medical Valley tab 200 mg
Lacosamide Medical Valley tab 50 mg
Vimpat inf, oppl 10 mg/ml
Vimpat sirup 10 mg/ml
Vimpat tab 100 mg
Vimpat tab 150 mg
Vimpat tab 200 mg
Vimpat tab 50 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi, monoterapi
 • Oralt
  • ≥ 2 år og < 40 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og 40 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 - 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
 • Intravenøst
  • ≥ 2 år og < 40 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og 40 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 - 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling:Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
Epilepsi, tilleggsbehandling
 • Oralt
  • ≥ 2 år og < 20 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og 20 til 30 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og 30 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks  8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
 • Intravenøst
  • ≥ 2 år og < 20 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og 20 til 30 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og 30 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 2 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Ved nedsatt nyrefunksjon øker AUC for lakosamid. Dette øker risikoen for bivirkninger.


Barn ≥ 4 år og < 50 kg:
GFR 10–30 ml/min/1,73m²: Reduser maksimal dose med 25 %.
GFR < 10 ml/min/1,73m²:
Ingen generelle anbefalinger kan gis.

 

Barn ≥ 4 år og ≥ 50 kg
GFR 10–30 ml/min/1,73m²: Vedlikeholdsdose: Maks. 250 mg/døgn.
GFR < 10 ml/min/1,73m²: Ingen generelle anbefalinger kan gis.


Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningsprofilen ligner den for voksne, selv om søvnighet er mer vanlig hos barn. Følgende bivirkninger har også blitt rapportert hos barn: Pyreksi, nasofaryngitt, faryngitt, nedsatt appetitt, unormal oppførsel og sløvhet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Vanligst er svimmelhet. Hodepine, kvalme, dobbeltsyn og koordinasjonsforstyrrelse. EKG-forandringer i form av forlenget PR-intervall hos enkelte pasienter, men klinisk betydning er usikker.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
2. eller 3. grads AV-blokk.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av andre legemidler som er forbundet med PR-forlengelse (f.eks. karbamazepin, lamotrigin, pregabalin) og klasse I-antiarytmika.

Kontroll og oppfølging: Klinisk kontroll, særlig i behandlingens første fase.

Informasjon til pasient: Bivirkninger. Graviditet.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. UCB Pharma S.A., SmPC Vimpat (EU/1/08/470/001-031) 22-08-2018, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

 • 21 oktober 2022 14:48: Utvidet alderspenn ned til 2 år basert på preparatomtale (SPC).

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose