Naturlige fosfolipider

Generisk navn
Naturlige fosfolipider
Handelsnavn
Curosurf
ATC-kode
R07AA02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Curosurf endotrakeopulm inst væske, susp 80 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Early rescue treatment of neonatal respiratory distress syndrome (nRDS)
 • Endotrakealt
  • Premature spedbarn gestasjonsalder < 37 uker
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdose: 100 - 200 mg/kg/dose Gjenta om nødvendig med 100 mg/kg/dose..
    • Administrasjon via LISA-metoden anbefales hvis mulig. I så fall er minimumsdosen 150 mg/kg.
    • En rekke studier viser at en startdose på 200 mg/kg/dose kan være mer effektiv. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Svært vanlige (> 10 %): Bradykardi, sepsis.

Vanlige (1–10 %): Redusert oksygenmetning.

Mindre vanlige (0,1–1 %): Vasokonstriksjon, blekhet, hypotensjon eller hypertensjon, apné, hyperkapni eller hypokapni, intrakraniell blødning kan forekomme.

Trakeal eller bronkial obstruksjon kan forekomme i en kort periode rett etter administrasjon, noe som kan løses på 30–60 sekunder ved å øke innblåsningstrykket.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Lungebetennelse og sepsis, fordi det kan ha en negativ effekt på fagocytosen av fettemulsjoner av makrofager og leukocytter.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Før behandling med Curosurf startes bør barnets generelle tilstand stabiliseres. Det anbefales å korrigere metabolsk og respiratorisk acidose, hypotensjon, anemi, hypoglykemi og hypotermi før administrasjon.

Grundig endotrakealsuging før behandling er nødvendig for å redusere risikoen for at slim blokkerer endotrakealtuben.

Mekanisk ventilasjon bør fortesettes etter administrering under (fortrinnsvis) kontinuerlig transkutan PaO2-måling. Tett overvåking av arterielle blodgasser, fraksjon av inhalert oksygen (FiO2) og ventilasjonstrykk under behandling er nødvendig. Forbedring av oksygenering skjer i løpet av minutter, noe som krever justering (reduksjon) av oksygenkonsentrasjonen i ventilasjonsluften og av ventilasjonstrykket for å forhindre hyperoksemi, overstrekk av lungene og dødelig pulmonal luftlekkasje. Ved ventilering på høye frekvenser (> 60/min og ekspirasjonstid < 0,6s) bør man være forsiktig for å sikre at ekspirasjonstiden er tilstrekkelig lang. For å unngå hyperoksi og øyeproblem hos premature, må ikke det arterielle oksygentrykket overskride ønskede verdier; om nødvendig, juster oksygenkonsentrasjonen i inspirasjonsluften.

Avbryt behandlingen ved: Bradykardi, hypotensjon, redusert oksygenmetning, refluks og alvorlig apné.

I løpet av de første 6 timene etter administrering bør trakeal aspirasjon unngås så mye som mulig.

Ved utilstrekkelig respons eller raskt tilbakefall bør andre årsaker til umodenhet, slik som en patentert ductus arteriosus eller pneumoni, utelukkes. Ved de første tegn på infeksjon under behandlingen bør antibiotika gis.

Nyfødte med langvarig (> 3 uker) herniering av membranene, kan ha pulmonal hypoplasi som ikke reagerer optimalt på eksogent lungesurfaktant.

 

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Respirasjonsstimulerende midler
R07AB01
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07AX02
R07AX31
R07AX30

Referanser

 1. Chiesi Pharmaceuticals BV, SmPC Curosurf (RVG 16150) 07-02-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Sweet DG, et al ., European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome- 2019 Update, Neonatology, 2019, 115(4), 432-450
 3. Tridente A, et al, Porcine vs bovine surfactant therapy for preterm neonates with RDS: systematic review with biological plausibility and pragmatic meta-analysis of respiratory outcomes. , Respir Res, 2019, Feb 6;20(1), 28
 4. Ng EH, et al, Guidelines for surfactant replacement therapy in neonates, Paediatr Child Health., 2021, Feb 1;26(1), 35-49

Oppdateringer

 • 05 april 2022 12:21: Justert dosering iht 2019 consensus guideline

Konsentrasjonsmåling


Overdose