Amoksicillin

Generisk navn
Amoksicillin
Handelsnavn
Amotaks, Amoxi TS 1a pharma, Amoxicilina ardine, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin Viatris, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline eg, Amoxicilline sandoz, Amoxicilline teva, Imaxi, Velamox
ATC-kode
J01CA04

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Bredspektrede penicilliner er en fellesbetegnelse på penicilliner med økt effekt på gramnegative mikrober. Aminopenicilliner er fellesbetegnelse på ampicillin og amoksicillin. Disse har relativt like antibakterielle spektra og farmakokinetikk. Mecillinam (samt pivmecillinam) og piperacillin er kjemisk noe forskjellige fra aminopenicillinene. Tazobaktam er et betalaktam som har liten eller ingen antibakteriell effekt, men som hemmer mange betalaktamaser og benyttes i kombinasjon med bredspektrede penicilliner. Amoksicillin og pivmecillinam gis peroralt. Ampicillin, mecillinam og piperacillin–tazobaktam gis parenteralt. Hver gruppe har sine særegenheter mht. antibakterielt spektrum og organkonsentrasjonsprofil, og dette er en viktig årsak til deres noe forskjellige bruksområder.

Antibakterielt spektrum:
Aminopenicilliner er aktive overfor en del av de vanligste enterobakteriene og Listeria, men resistensutvikling pga. betalaktamaseproduksjon er blitt et stadig større problem. Rundt 30–40 % av E. coli-isolatene fra Norge er nå resistente mot ampicillin/amoksicillin. Midlene er ikke stabile mot betalaktamase hos gule og hvite stafylokokker, og de har lavere aktivitet overfor stafylokokker enn benzyl‑ og fenoksymetylpenicillin. Streptokokker og Enterococcus faecalis er fortsatt oftest følsomme for aminopenicillinene, men E. faecium vil oftest være resistent. Mecillinam har høy aktivitet overfor Enterobacteriaceae, særlig overfor E. coli. I motsetning til aminopenicillinene har mecillinam ingen effekt på enterokokker. Kliniske studier har også vist effekt av mecillinam mot S. saprophyticus ved ukompliserte nedre UVI hos kvinner, til tross for høye MIC-verdier in vitro.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt funnet hos premature, nyfødte og barn etter intravenøs administrasjon (Charles 1997, Huisman-de Boer 1995, Pullen 2006, Pullen 2007, Schaad 1983):

Alder PNA (gj.sn.) n= t½ (timer) Cl (L/kg/time) Vd (ml/kg)
26–32 uker GA 3 dager 17 6,7 ± 1,7 0,066 ± 0,024 671 ± 117
25–42 (gj.sn. 35) uker GA 0,8 dager 150 5,2 ± 1,9 0,096 ± 0,036 650 ± 130
26-41 (gj.sn. 34) uker GA 25 dager 32 3,0 ± 1,3 0,18 ± 0,10 660 ± 270
2-14,5 år - 12 1,2 ± 0,06   764 ± 58

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert for barn over 4 måneder og for barn etter oral administrasjon (Ginsburg 1979, Ginsburg 1981, Nelson 1982, Van Niekerk 1985, Schaad 1986):

t½ (timer) HTmax (timer) Cl (L/kg/time) Vd (L/kg) Cmax (mikrogram/ml) (15–25 mg/kg)
1,1-1,8 1-1,5 1,16-1,30 1,95-2,17 3,2-8,9

I en samlet popPK-studie av Keij et al. (2023) ble absorpsjon av amoksicillin hos nyfødte anslått å være forsinket. Tmax ble estimert til å være 9 timer. Dette vil føre til en gradvis økning i plasmakonsentrasjon og rettferdiggjøre dosering to ganger daglig. Clearance (L/t/kg) hos nyfødte født etter 30 ukers gestasjonsalder ble funnet å øke med postnatal alder (PNA dag 10: 1,25 ganger, PNA dag 20: 1,43 ganger versus PNA dag 3). Oral biotilgjengelighet ble estimert til å være 87 % [Keij 2023].

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Amotaks granulat til mikst, susp 100 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Amoxi TS 1a pharma pulv til mikst, susp 100 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Amoxicilina ardine tab 750 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicillin Sandoz disperg tab 1000 mg
Amoxicillin Sandoz disperg tab 750 mg
Amoxicillin Sandoz pulv til mikst, susp 100 mg/ml
Amoxicillin Viatris kaps 250 mg
Amoxicillin Viatris kaps 500 mg
Amoxicillin Viatris tab 750 mg
Amoxicillin aliud tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicillin micro tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicilline eg pulv til mikst, susp 100 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Amoxicilline sandoz disperg tab 1000 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicilline teva disperg tab 1000 mg - Krever godkjenningsfritak
Imaxi pulv til mikst, susp med jordbærsmak 100 mg/ml
Velamox disperg tab 1 g - Krever godkjenningsfritak

Amoksicillin injeksjonsvæske: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [8] [24]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1,5 g/døgn.
   • Doseringsintervall: 40–60 mg/kg/døgn

Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [3] [8]
   • 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 6 g/døgn.
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [2] [11]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [2] [11]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   [2] [11]
   • 75 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [2] [11]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [2] [11]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 12 g/døgn.
Meningitt
 • Intravenøst
  • < 1 uke og fødselsvekt < 2000 g
   [5] [6]
   • 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • < 1 uke og fødselsvekt ≥ 2000 g
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt < 2000 g
   [5] [6]
   • 150 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
  • 1 uke til 4 uker og fødselsvekt ≥ 2000 g
   [5] [6]
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
  • 1 måned til 18 år
   [11]
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 12 g/døgn.
Behandling av H. pylori (trippelterapi)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [9] [25]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 2 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    14 dager

   • Ved klaritromycin og metronidazol resistens: Bruk høy dose amoksicillin: 80-90 mg/kg/døgn, maks 6 g/døgn.

    Trippelterapi: Amoksicillin kombinert med:
    - Klaritromycin 20-30 mg/kg/døgn, maks 1 g/døgn, oralt fordelt på 2 doser ELLER metronidazol 20-30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maks 1 g/døgn.
    - Esomeprazol eller omeprazol 1,5-2,5 mg/kg/døgn oralt fordelt på 2 doser

     

Endokardittprofylakse ved inngrep i munnhule, øvre luftveier, urogenitalsystemet eller fordøyelseskanalen
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [13] [14]
   • 30–60 minutter før behandling: 50 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 2 g/dose.
   • Ved penicillinallergi eller dersom pasient er behandlet med penicillin i 7 dager før operasjon bruk andre antimikrobielle midler.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4]
   • 30–60 minutter før behandling: 50 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 2 g/dose.
   • Ved penicillinallergi eller dersom pasient er behandlet med penicillin i 7 dager før operasjon bruk andre antimikrobielle midler.

Tidlig lokalisert og disseminert Lyme sykdom, med unntak av nevroborreliose
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [7]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1,5 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:
    • Tidlig lokalisert borreliose: 14 dager.
    • Tidlig disseminert borreliose: 
     • Multiple erythema migrans: 14 dager.
     • Borrelia karditt (etter initial IV behandling med ceftriakson): Total behandlingsvarighet med antibiotika: 14-21 dager.
    • Borrelia-artritt: (21)-30 dager.
Profylakse etter eksponering og behandling av miltbrann
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [10]
   • 80 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1,5 g/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    60 dager

Infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering ("I") (IKKE ved klinisk mistanke om meningitt)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år og < 40 kg
   [26] [27]
   • 80 - 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 3 g/døgn.
  • 1 måned til 18 år og ≥ 40 kg
   [26] [27]
   • 1,5 - 3 g/døgn fordelt på 3 doser.
   • Ved behov kan dosen økes til maksimalt 6 g/døgn.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [26] [27]
   • 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 12 g/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 til 24 timer

Bivirkninger spesifikke for barn

Overfladisk misfarging av tenner er rapportert hos barn som har brukt dispergerbare tabletter og mikstur. God munnhygiene kan bidra til å forebygge misfarging av tenner, siden det vanligvis kan fjernes ved tannpuss (Preparatomtale).

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Som for betalaktamasefølsomme penicilliner, se nedenfor. Se også bivirkninger av antimikrobielle midler generelt (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok).
I tillegg til den vanlige urtikarielle hypersensitiviteten som sees ved penicilliner, kan ampicillin og amoksicillin ofte gi et generalisert, erytematøst, makulopapulært utslett. Dette kommer oftest 3–14 dager etter oppstart, begynner på brystet og spres derfra. Utslettet er ofte mest uttalt på trykkområder, albuer og knær. Hos de fleste er det mildt og forsvinner etter 6–14 dager selv om behandlingen fortsetter, men det kan også bli alvorlig. Insidensen er spesielt høy hos pasienter med viral infeksjon, bl.a. mononukleose. Bivirkninger forekommer noe hyppigere ved bruk av kombinasjon med tazobaktam enn ved bruk av bare bredspektrede panicilliner. Karnitinmangel kan gi muskeltretthet.

Generelt for betalaktamasefølsomme penicilliner:
Alvorlige bivirkninger (unntatt anafylaksi) sees vanligvis ved langvarig bruk og høye doser. Man må regne med full kryssallergi innen hele penicillingruppen og 5–7 % kryssallergi mellom penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. Kryssallergi mellom penicilliner og aztreonam forekommer, men er sjelden. Vanlige: Ved peroral bruk, gastrointestinale symptomer som løs avføring og kvalme. Milde allergiske reaksjoner som eksantem og makulopapulære utslett som kan ha følgesymptomer som kløe og feber. Påvirkning av normalfloraen kan gi overvekst av sopp. Ved parenteral bruk, flebitt eller tromboflebitt ved intravenøs infusjon. Risikoen kan reduseres ved å senke infusjonshastigheten og bruke mer fortynnet løsning. Smerter på injeksjonsstedet ved intramuskulær injeksjon, utblanding i lidokain reduserer ubehaget (NB ikke til risikogrupper, se Lokalanestetika for lokal- og regionalanestesi (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok)). Potensielt alvorlige, men sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner med alvorlige hudreaksjoner, akutt bronkial obstruksjon og anafylaktisk sjokk. Hepatocellulær skade eller intrahepatisk kolestase (spesielt isoxazolylpenicilliner), interstitiell nefritt, agranulocytose, levkopeni, trombocytopeni, eosinofili. Immunologisk hemolytisk anemi kan forekomme. Nevrotoksisitet med bl.a. kramper som antas å skyldes hemning av GABAerge reseptorer, spesielt ved høye konsentrasjoner gitt parenteralt. Akutt hemorragisk kolitt. Elektrolyttforstyrrelser (hypernatremi i høye doser, spesielt parenteralt, pga. høyt innhold av natrium). Økt blødningsrisiko, risikofaktorer er underernæring som gir lavt vitamin K-opptak, nyresvikt og alvorlig infeksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Kjent straksallergi mot penicillin. Aminopenicilliner er kontraindisert ved infeksiøs mononukleose pga. høy eksantemfrekvens.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Nyre- og leverfunksjon skal kontrolleres regelmessig ved langvarig bruk, bruk til premature nyfødte eller i nyfødtperioden. Regelmessige blodprøver er også nødvendig. Tilfeller av nefrotoksisitet har blitt beskrevet etter bruk av amoksicillin.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Pivalinsyren som frigjøres fra pivmecillinam bindes til karnitin i organismen og utskilles i urinen. Hos ellers friske pasienter anses vanlig korttidsbehandling (under 10 dager) å være uten risiko. En viss tilbakeholdenhet til gravide, barn, underernærte og toppidrettsfolk anbefales. Pivalinsyreestere skal ikke gis til pasienter med genetiske metabolismeanomalier av typen organiske acidurier.

Piperacillin–tazobaktam kan gi hypokalemi. Kaliumspeilet bør derfor kontrolleres, særlig hos pasienter med risiko for lave kaliumverdier.

Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Penicilliner med utvidet spekter
J01CA11
J01CA08
Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 unimedic
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA
J01CE01

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Fenoxymethylpenicilline centrafarm, Ospen 1500, Pancillin, Penon, Phenoxymethylpenicillin EQL, Weifapenin
J01CE02
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05

Kloksacillin

Cloxacillin Navamedic, Cloxacillin Stragen, Cloxacillin VM navamedic SA, Teva-Cloxacillin
J01CF02
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Amoksicillin og klavulansyre

Amoclav, AmoxiClav 1a pharma, Amoxicillina Acido clavulanico teva, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Augmentin, Levmentin
J01CR02

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05

Referanser

 1. Canafax DM et al, Amoxicillin middle ear fluid penetration and pk in children with acute otitis media, Paediatr Infect Dis J, 1998, 17, 149-56
 2. Hartwig NG, et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiële Therapie, 2005
 3. Astellas Pharma Europe B.V., SPC Flemoxin Solutab (RVG 12546) 28-7-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Endocarditis Profylaxe Commissie Nederlandse Hartstichting, Preventie bacteriele endocarditis, Herziening augustus 2008
 5. Pullen J, et al, Amoxicillin pharmacokinetics in (preterm) infants aged 10 to 52 days: effect of postnatal age, Ther Drug Monit., 2007, 29, 376-80
 6. Pullen J, et al, Population pharmacokinetics and dosing of amoxicillin in (pre)term neonates, Ther Drug Monit., 2006, 28, 226-31
 7. CBO, Richlijn Lymeziekte, www.cbo.nl, 2013, 132-160
 8. EMA, Amoxicilline: Public Assessment Report for paediatric studies submitted in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No1901/2006, www.hma.eu, Geraadpleegd 13 juni 2012, http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Paediatric_Regulation/Assessment_Reports/Article_45_work-sharing/Amoxicillin_2010_07_45PaedPAR.pdf
 9. NVK, Richtlijn Helicobacter Pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar, 2012
 10. LCI. , Richtlijn Antrax., 2002
 11. Aurobindo, SPC Amoxicilline injectie (RVG 106883) 13-12-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 12. Mrvos R et al, Amoxicillin renal toxicity: how often does it occur?, Pediatr Emerg Care, 2013 , May;29(5):, 641-3
 13. Verduijn MM et al, NHG-Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe, www.nhg.org, 2016
 14. Habib G et al, ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC), Eur Heart J, 2015 Nov 21, 36(44), 3075-128
 15. Charles BG et al. , Population pharmacokinetics of intravenous amoxicillin in very low birth weight infants., J Pharm Sci. , 1997 , Nov;86(11), 1288-92
 16. Huisman-de Boer JJ et al., Amoxicillin pharmacokinetics in preterm infants with gestational ages of less than 32 weeks., Antimicrob Agents Chemother., 1995 , Feb;39(2), 431-4
 17. Schaad UB et al. , Single-dose pharmacokinetics of intravenous clavulanic acid with amoxicillin in pediatric patients., Antimicrob Agents Chemother., 1983 , Feb;23(2), 252-5
 18. Ginsburg CM et al., Comparative pharmacokinetics of amoxicillin and ampicillin in infants and children, Pediatrics. , 1979 , Nov;64(5), 627-31
 19. Ginsburg CM et al. , Comparative pharmacokinetics of cyclacillin and amoxicillin in infants and children., Antimicrob Agents Chemother., 1981 , Jun;19(6):, 1086-8
 20. Nelson JD et al. , Pharmacokinetics of potassium clavulanate in combination with amoxicillin in pediatric patients. , Antimicrob Agents Chemother., 1982 , Apr;21(4), 681-2
 21. van Niekerk CH et al. , Pharmacokinetic study of a pediatric formulation of amoxycillin and clavulanic acid in children., Eur J Clin Pharmacol , 1985;, 29, 235-9
 22. Harm UB et al. , Pharmacokinetics of a syrup formulation of amoxycillin-potassium clavulanate in children. , J Antimicrob Chemother., 1986 , Mar;17(3), 341-5
 23. G.L. Pharma, SmPC Amoxilan 250 mg 5 ml Trockensaft (1-20613) 08-2017
 24. Sandoz, SmPC Ospamox 250 mg/5 ml Plv. f. orale Susp. (17663), https://www.univadis.at/, 10/2017
 25. Jones N, et al, Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN, 2017, 64, 991-1003
 26. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST, Clinical breakpoints - breakpoints and guidance, https://www.eucast.org/clinical_breakpoints, Jan2, 2023
 27. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) - Special Interest Group Pediatrics, Expert opinion on high dosing for infections caused by microorganisms susceptible to increased doses., Dec 6, 2022
 28. Keij FM, et al. . 2023., Oral and Intravenous Amoxicillin Dosing Recommendations in Neonates: A Pooled Population Pharmacokinetic Study. , Clin Infect Dis, 2023, Nov 30;77(11), 1595-1603

Oppdateringer

 • 07 mars 2024 09:49: Publisert dosering for mikrober med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering
 • 07 mars 2024 09:49: Maksdoser angitt i gram for alle indikasjoner.
 • 13 februar 2023 10:28: Lagt til dosering for infeksjoner hvor mikroben er sensitiv ved økt dosering.
 • 05 november 2021 14:35: Skilt ut nyfødte som egen gruppe for flere indikasjoner
 • 24 mars 2021 12:51: Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Konsentrasjonsmåling


Overdose