Noradrenalin

Generisk navn
Noradrenalin
Handelsnavn
Arterenol, Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Sintetica
ATC-kode
C01CA03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Arterenol inj væske 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Noradrenalin Abcur kons til inf oppl 1 mg/ml
Noradrenalin Aguettant inf, oppl 0,08 mg/ml
Noradrenalin Sintetica inf, oppl 0,1 mg/ml
Noradrenalin Sintetica inf, oppl 0,2 mg/ml
Noradrenalin Sintetica kons til inf oppl 1 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Noradrenalin stimulerer fortrinnsvis adrenerge alfa-1-, alfa-2- og beta-1-reseptorer og har relativt liten effekt på beta-2-reseptorer. Noradrenalin mangler altså i stor grad adrenalins vasodilaterende virkningskomponent. Noradrenalin har derfor både en kraftig stimulerende effekt på hjertet (kontraksjon, frekvens, ledningshastighet, metabolisme) og en sterk vasokonstringerende effekt med økt perifer motstand. Den forventede økning i hjertefrekvens ut ifra virkningsmekanismen blir dels kompensert av reflektorisk vagusaktivering slik at hjertefrekvensen øker i mindre grad enn med andre betareseptoragonister. Den kraftige økningen i perifer motstand gir en betydelig økning i både systolisk og diastolisk blodtrykk i tillegg til de kardiale effekter. Faren for spasme av koronarkar er betydelig ved høye doser. Denne virkningsprofilen gjør at noradrenalin (injeksjonsvæske 1 mg/ml) bare bør brukes under overvåkning av personell med tilsvarende kompetanse. Noradrenalin brukes ved ulike former for sirkulatorisk sjokk hvor kraftig vasokonstriksjon er ønsket (f.eks. septisk sjokk). I en sammenlignende randomisert studie av noradrenalin og dopamin ved ulike former for sjokk kom noradrenalin bedre ut enn dopamin ved kardiogent sjokk.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Sirkulasjonssvikt
 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 37 uker
   [3]
   • 0,05 - 0,5 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon, maks: 1 mikrogram/kg/minutt.
  • nyfødt født til termin
   [3]
   • 0,05 - 0,5 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon, maks: 2 mikrogram/kg/minutt.
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • 0,05 - 0,1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon, maks: 2 mikrogram/kg/minutt.
   • Administrer kun i sentralt venekateter.
    Titrer dosen til ønsket effekt.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Hjertestimulerende midler ekskl. hjerteglykosider

Adrenerge og dopaminerge midler

Adrenalin

Adrenalin, Adrenalin Aguettant, Adrenalin Ethypharm, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin SA, Adrenalin base NAF, Adrenalin bradex, Adrenalin ethypharm, Adrenalin mylan, Adrenaline mercury, Emerade, EpiPen, EpiPen Jr, Jext
C01CA24
C01CA04

Efedrin

Efedrin, Efedrin Aguettant, Efedrin SA, Efedrin Unimedic
C01CA26

Fenylefrin parenteral

Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Unimedic
C01CA06

Isoprenalin

Isoprenalina HCl s.a.l.f., Isoprenaline hydrochloride Macure
C01CA02
C01CA17
Fosfodiesterase hemmere
C01CE02
Andre hjertestimulerende midler
C01CX08

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Takykardi, arytmier, koronar iskemi, spasme av koronarkar og hjerteinfarkt. Nedsatt perifer sirkulasjon, obs. nyrefunksjon. Risiko for hypertensjon. Uro, angst, tremor, hodepine, svimmelhet. Cerebral blødning. Ekstravasal injeksjon kan gi lokal vevsnekrose.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Hypertensjon, alvorlige arytmier, særlig ventrikulære, pga. risiko for forverring. Ved samtidig bruk av ikke-selektive betareseptorantagonister eller trisykliske antidepressiva og andre antidepressiva som hemmer noradrenalinopptaket i synapsene pga. forsterkede vasokonstriktive og kardiale effekter. Obstruktiv kardiomyopati, aorta- eller pulmonalstenose. Perifere karlidelser. Graviditet, pga. nedsatt perifer sirkulasjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Bare for å øke perifer resistens, ikke for inotrop effekt. Blodtrykket øker med samme minuttvolum. Oksygenkravet for myokardiet øker.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Arytmier, digitalisforgiftning, tyreotoksikose og koronarsykdom, pga. risiko for forverring.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. APLS 2010
 3. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose