Tolterodin

Generisk navn
Tolterodin
Handelsnavn
Detrusitol, Detrusitol SR, Detrusitol XL, Tolterodinetartraat aurobindo SR, Tolterodinetartraat retard teva
ATC-kode
G04BD07
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Detrusitol SR depotkaps 2 mg
Detrusitol SR depotkaps 2 mg - Krever godkjenningsfritak
Detrusitol SR depotkaps 4 mg
Detrusitol SR depotkaps 4 mg - Krever godkjenningsfritak
Detrusitol XL depotkaps 4 mg - Krever godkjenningsfritak
Detrusitol tab 1 mg - Krever godkjenningsfritak
Tolterodinetartraat aurobindo SR depotkaps 2 mg - Krever godkjenningsfritak
Tolterodinetartraat aurobindo SR depotkaps 4 mg - Krever godkjenningsfritak
Tolterodinetartraat retard teva depotkap 2 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for antikolinergika: Blokkerer perifere muskarinreseptorer. Vannlatingstrangen utsettes og urinblærens kapasitet økes. Har avslappende effekt på blæremuskulaturen, overaktivitet hemmes og vannlatingen skjer mer kontrollert. Behandlingen er symptomatisk.

Farmakokinetiske data

Farmakokinetiske parametere fastslått hos 33 barn i alderen 5–10 år
Tmax = 1,2–1,4 timer
T½ = 1,4–2 timer

Doseringer

Urininkontinens, overaktiv blæresyndrom, nevrogen blære

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Urologika

Surgjørende midler
G04BA01
Midler mot hyppig vannlatning og inkontinens

Oksybutynin

Ditropan, Dridase, Kentera, Lyrinel XL, Oksybutynin NAF, Oxybutynin Unimedic
G04BD04

Solifenacin

Solifenacin Accord, Solifenacin Krka, Solifenacin Mylan, Solifenacin Sandoz, Vesicare
G04BD08
Midler mot erektil dysfunksjon

Sildenafil

Granpidam, Mysildecard, Orisild, Revatio, Sildenafil SA
G04BE03
Andre urologiske preparater
G04BX16

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for antikolinergika: Bivirkningene er doseavhengige og skyldes stoffenes antikolinerge virkning. Bivirkningene er reversible ved seponering. Munntørrhet og forstoppelse er hyppigst. Akkomodasjonsforstyrrelse, tørre øyne, hodepine og ufullstendig blæretømning er vanlig. Urinveisinfeksjon og urinretensjon kan forekomme. Noen eldre menesker kan bli forvirret, For mange er munntørrheten den dosebegrensende bivirkningen.
Når oksybutynin administreres transdermalt, er lokale reaksjoner på applikasjonsstedet en svært vanlig bivirkning.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for antikolinergika: Urinretensjon. Ventrikkelretensjon. Ubehandlet trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis. Alvorlig ulcerøs kolitt eller toksisk megakolon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for antikolinergika: Forsiktighet bør utvises hos pasienter med avløpshinder i nedre urinveier, f.eks. prostatahypertrofii og hos pasienter med gastrointestinal obstruksjon, ulcerøs kolitt, og diaré. Forsiktighet bør også utvises hos pasienter med takyarytmi, hjertesvikt og koronarsykdom og hos pasienter med demens og andre organiske hjernesykdommer (risiko for delirium). Solifenacin og tolterodin kan gi forlenget QT-tid, for tolterodin er spesielt langsomme omsettere i CYP2D6 utsatt. I varme strøk kan det være risiko for overoppheting (feber og heteslag pga. redusert svette). Samtidig bruk av flere legemidler med antikolinerg effekt kan øke faren for bivirkninger. I akuttsituasjoner med f.eks. hoftebrudd eller infeksjon øker risikoen for urinretensjon og delirium hos eldre. Midlertidig seponering av antikolinergika bør vurderes.

Informasjon til pasient: Tablettene svelges hele i ikke-liggende stilling og med rikelig vann pga. risiko for skader i spiserøret. Risiko for akkomodasjonsforstyrrelse (trafikkfare).

Referanser

 1. Hjalmas K, et al, The overactive bladder in children: a potential future indication for tolterodine, BJU Int. , 2001, Apr;87(6), 569-74
 2. Deng YJ, et al, Comparisons of efficacy and safety of tolterodine and oxybutynin in children with idiopathic overactive bladder, Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. , 2011, Jan;13(1):, 26-8
 3. Reddy PP, et al, Long-term efficacy and safety of tolterodine in children with neurogenic detrusor overactivity, J Pediatr Urol, 2008, Dec;4(6), 428-33
 4. Mahanta K, et al, Comparative efficacy and safety of extended-release and instant-release tolterodine in children with neural tube defects having cystometric abnormalities, J Pediatr Urol, 2008 , Apr;4(2), 118-23
 5. Kilic N, et al, Comparison of the effectiveness and side-effects of tolterodine and oxybutynin in children with detrusor instability, Int J Urol, 2006, Feb;13(2), 105-8
 6. Bolduc S, et al, Double anticholinergic therapy for refractory overactive bladder. , J Urol., 2009, Oct;182(4 Suppl), 2033-8
 7. Christoph F, et al , Long-term efficacy of tolterodine and patient compliance in pediatric patients with neurogenic detrusor overactivity, Urol Int.;, 2007, 79(1):, 55-9
 8. Raes A, et al, Retrospective analysis of efficacy and tolerability of tolterodine in children with overactive bladder., Eur Urol., 2004, Feb;45(2), 240-4
 9. Nijman RJ, et al, Long-term tolerability of tolterodine extended release in children 5-11 years of age: results from a 12-month, open-label study, Eur Urol, 2007, Nov;52(5), 1511-6
 10. Ayan S, et al, Efficacy of combined anticholinergic treatment and behavioral modification as a first line treatment for nonneurogenic and nonanatomical voiding dysfunction in children: a randomized controlled trial, J Urol, 2007, Jun;177(6), 2325-8; discussion 8-9
 11. Ellsworth PI, et al, Use of tolterodine in children with neurogenic detrusor overactivity: relationship between dose and urodynamic response, J Urol, 2005, Oct;174(4 Pt 2), 1647-51; discussion 51
 12. Nijman RJ, et al, Tolterodine treatment for children with symptoms of urinary urge incontinence suggestive of detrusor overactivity: results from 2 randomized, placebo controlled trials, J Urol., 2005, Apr;173(4), 1334-9

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose