Lidokain

Generisk navn
Lidokain
Handelsnavn
Licain, Lidbree, Lidocain accord, Lidocain-welk, Lidocaine Accord, Lidocaine HCl lannett, Lidocaine HCl novitium, Lidocaine HCl teligent, Lidocaine HCl viscous hi-tech, Lidocaine HCl viscous hikma, Lidocaine HCl wockhardt, Lidocaine hydrochloride hikma, Lidodan viscous, Lidoderm, Lidokain Aguettant, Lidokain Mylan, Lidokain SA, Lidokain glostrup, Versatis, Xylocain, Xylocain aspen, Xyloneural forte
ATC-kode
N01BB02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Nyfødte: T½: 1,5–2 timer, metabolitter henholdsvis 2 timer (MEGX) og 10 timer (GX)

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Licain inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Lidbree intrauteringel 42 mg/ml
Lidocain accord inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Lidocain-welk inj, oppl 1 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidocaine Accord inj, oppl 10 mg/ml
Lidocaine Accord inj, oppl 20 mg/ml
Lidocaine HCl lannett munnvann oppl 4 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidocaine HCl novitium munnvann oppl 4 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidocaine HCl teligent munnvann oppl 4 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidocaine HCl viscous hi-tech munnvann oppl 2 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidocaine HCl viscous hikma munnvann oppl 2 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidocaine HCl wockhardt munnvann oppl 4 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidocaine hydrochloride hikma munnvann oppl 4 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidodan viscous munnvann oppl 2 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Lidoderm medisinert plaster 700 mg - Krever godkjenningsfritak
Lidokain Aguettant inj, oppl 10 mg/ml
Lidokain Aguettant inj, oppl 20 mg/ml
Lidokain Mylan inj, oppl 10 mg/ml
Lidokain Mylan inj, oppl 20 mg/ml
Lidokain SA kons til inf oppl 200 mg/ml
Lidokain SA kons til inj oppl 40 mg/ml
Lidokain glostrup munngel 5 % w/w - Krever godkjenningsfritak
Versatis medisinert plaster 700 mg
Xylocain aspen inj, oppl uten konserveringsmiddel 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Xylocain gel 2 %
Xylocain inj, oppl 10 mg/ml
Xylocain inj, oppl 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Xylocain inj, oppl 20 mg/ml
Xylocain spray 10 mg/dose
Xyloneural forte inj, oppl 2 % - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Arytmier
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • Startdose: 1 mg/kg/dose over 2–3 minutter. Maks: 3 mg/kg/døgn. Kumulative doser. Gjenta startdosen etter 5-10 minutter om nødvendig, maksimalt 2 ganger.
   • Vedlikeholdsdose: 0,5 - 1,5 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
   • Ved iv-infusjon lenger enn 24 timer kan eliminasjonshastigheten gå ned. Det kan derfor bli nødvendig å redusere infusjonshastigheten.

    Behandling av, eller etter konsultasjon med, en pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiologi) med erfaring med bruk av lidokain for denne indikasjonen.

    Ingen studier er publisert vedrørende effekt og sikkerhet ved bruk av lidokain til barn med arytmier.

Neonatale epileptiske anfall: Nyfødte UTEN hypotermi
 • Intravenøst
  • Prematur, gestasjonsalder < 36 uker og 0,8 til 1,5 kg
   [3]
   • Startdose: 2 mg/kg over 10 minutter.
    Vedlikeholdsdose: 5 mg/kg/time over 4 timer, deretter nedtrapping som følger: 2,5 mg/kg/time over 6 timer, deretter 1,25 mg/kg/time over 12 timer, deretter stopp.

   • Administreres under EKG-overvåkning grunnet risiko for arytmi.

  • Prematur, gestasjonsalder < 36 uker og 1,5 til 2,5 kg
   • Startdose: 2 mg/kg over 10 minutter.
    Vedlikeholdsdose: 6 mg/kg/time over 4 timer, deretter nedtrapping som følger: 3 mg/kg/time over 6 timer, deretter 1,5 mg/kg/time over 12 timer, deretter stopp.

   • Administreres under EKG-overvåkning grunnet risiko for arytmi.

  • Nyfødte gestasjonsalder ≥ 36 uker og ≥ 2,5 kg
   [3]
   • Startdose:2 mg/kg over 10 minutter.
    Vedlikeholdsdose: 6 mg/kg/time over 6 timer, deretter nedtrapping som følger: 4 mg/kg/time over 12 timer, deretter 2 mg/kg/time over 12 timer, deretter stopp.

   • Administreres under EKG-overvåkning grunnet risiko for arytmi.

Neonatale epileptiske anfall: Nyfødte MED hypotermi
 • Intravenøst
  • Nyfødte gestasjonsalder ≥ 36 uker og ≥ 2,5 kg
   [3]
   • Startdose: 2 mg/kg over 10 minutter.
    Vedlikeholdsdose:4 mg/kg/time over 6 timer, deretter nedtrapping som følger: 2 mg/kg/time over 12 timer, deretter stopp.

   • Administreres under EKG-overvåkning grunnet risiko for arytmi.

     

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Døsighet, parestesi, svimmelhet, søvnighet. Som følge av en overdose: svimmelhet, døsighet, uro, uklart syn, kaldsvetting, taleproblemer, tremor, kramper, hypoventilasjon, anoreksi, problemer med hørsel og svelging, hypotensjon, arytmier (AV-blokk), kardiovaskulær kollaps, epileptogent på nivåer fra og med 7 micromol/ml.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Ved bruk til neonatale epileptiske anfall: hypokalemi og hyperkalemi, kardiomyopati eller mistanke om dette (f.eks. mor med diabetes), kongenital hjertefeil.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Som et arytmihemmende middel: For å korrigere eksisterende hypokalemi før behandling. Særlig ved vedvarende ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer, etter et nylig hjerteattak, lever- eller nyresvikt, strukturell hjertesykdom og/eller svak funksjon av venstre ventrikkel, kan arytmien forverre seg. Forsiktighet er også nødvendig hos eldre personer, personer med generelt svak helse, med sinusknutedysfunksjon, AV-ledningsforstyrrelser, kramper, alvorlig hypoventilasjon, bradykardi, hjertesvikt og hypotensjon. Hvis det foreligger mistanke om malign hypertermi, skal ikke lokalbedøvelse av amid-typen brukes. Det må gjøres rom for kryssømfintlighet med andre lokalbedøvelser av amid-typen. Allergiske reaksjoner (astmaanfall, bronkospasmer, anafylaktisk sjokk) kan forekomme som et resultat av intravenøs administrasjon av sulfitt. Astmapasienter spesielt utgjør en høyrisikogruppe. Respirasjonsutstyr må være tilgjengelig. For å unngå bivirkninger, anbefales følgende forholdsregler: 1. Bruk den minste effektive dosen så langt det lar seg gjøre og ikke overskrid den maksimale dosen. 2. Administrer injeksjonen langsomt og sug ut ved infiltrasjons- eller ledningsanestesi flere ganger for å forhindre intravaskulær injeksjon.

Oralgel:
Svelgeproblemer (risiko for aspirasjon) ved bruk i munnen eller farynks. For barn under 3 år og andre som har vanskeligheter med å spytte ut restene, anbefales det at den viskøse gelen xylocain 2 % påføres topisk med en bomullspinne.

Ved neonatale epileptiske anfall: Skal kun brukes på NICU med grundig EKG-overvåkning. Stopp lidokain øyeblikkelig hvis det foreligger endringer i EKG-komplekset og/eller hjerterytmen. Bruk bare lave konsentrasjoner (< 20 mg/ml). Skal alltid utfases i henhold til planen.
Effekten på anfall er ofte ikke umiddelbart synlig, men effekten kan sees på EEG < 6 timer etter behandlingsstart.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Lokalanestetika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Amider

Bupivakain

Bupivacaine Baxter, Marcain, Marcain Spinal, Marcain Spinal Tung
N01BB01
N01BB10
N01BB20
N01BB52

Mepivakain

Carbocain, Carbocain Dental, Carbocain aspen, Mecain, Scandonest, Scandonest Plain
N01BB03

Ropivakain

Ropivacain Fresenius Kabi
N01BB09
Benzosyreestre
N01BC01

Referanser

 1. Diverse fabrikanten, SPC lidocaine RVG 07828/07829 (injectievloeistof), www.cbg-meb.nl
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. Smit LS et al, Richtlijnen voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen, Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie, Nieuwe aangepaste versie juni 2012
 4. Vemedia BV, SmPC Dentinox (RVG 03717) 27-01-2011, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose