Makrogol 4000

Generisk navn
Makrogol 4000
Handelsnavn
Bellymed, Forlax, Macrogol 4000 caelo
ATC-kode
A06AD15
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for makrogoler: Inneholder polyetylenglykol og natrium- og kaliumsalter. Polyetylenglykol (PEG) brukt i medisinsk sammenheng benevnes makrogoler.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Makrogol 4000 har en høy molekylvekt og vil derfor ikke absorberes eller metaboliseres.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Bellymed pulv - Krever godkjenningsfritak
Forlax pulv til mikst, susp - Krever godkjenningsfritak
Macrogol 4000 caelo pulv - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

1 pose Forlax Junior = 4 g

Innholdet av en pose med Forlax Junior (4 g) må løses opp i omtrent 50 ml vann like før bruk.

1 pose Forlax Adult = 10 g

Innholdet av en pose med Forlax Adult (10 g) må løses opp i et glass vann like før bruk.

Doseringer

Forstoppelse
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [13]
   • 0,3 - 0,8 g/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 1,5 g/kg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas om morgenen

   • Vedlikeholdsdosen skal bestemmes basert på individuell respons. Høyere doser enn 1,5 g/kg/døgn kan være nødvendig, i så fall bør en pediatrisk gastroenterolog konsulteres. Målet bør være en Bristol Stool Score på 4. Spedbarn og småbarn kan ha behov for høyere doser sammenlignet med eldre barn.

Avføringsstopp hvor rektum eller kolon er fylt med fast fekalia
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [4] [8] [9] [10] [12] [14]
   • 1 - 1,5 g/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandling av rektumobstipasjon i opptil 6 dager. Etter avføring anbefales det å gjøre passende tiltak for å regulere tarmen slik at en forhindrer gjentakelse av rektumobstipasjon (dose gis i henhold til behandling av kronisk forstoppelse).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale bivirkninger slik som diaré, magesmerter, oppblåst følelse, oppkast og kvalme. Elektrolyttforstyrrelse (Boles 2015).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for makrogoler: Kvalme og oppkast. Abdominalsmerter.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for makrogoler: Gastrointestinal obstruksjon. Ventrikkelretensjon. Gastrointestinal ulcus. Toksisk kolitt og megakolon. Ileus.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ved bruk av makrogol bør man drikke tilstrekkelig, ellers er det risiko for økt forstoppelse (NVK 2015).

Før behandlingsstart må organiske acidemier utelukkes, spesielt hos barn under 2 år. Tarmperistaltikken kan opprettholdes med en sunn livsstil og kostholdstiltak. Ved diaré må man utvise forsiktighet hos pasienter som er predisponert for vann- og elektrolyttubalanse (pasienter med redusert lever- eller nyrefunksjon, eller pasienter som behandles med diuretika). Kontroll av elektrolytter bør vurderes.

Forsiktighet anbefales hos pasienter med nedsatt brekningsrefleks og de som er disponert for oppstøt eller aspirasjon. Tilfeller av aspirasjon er rapportert etter administrasjon av store mengder polyetylenglykol og elektrolytter gitt via nasogastrisk sonde [SPC Forlax]. Barn med oralmotorisk dysfunksjon som er nevrologisk svekket er særlig utsatt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelt for makrogoler: Graviditet. Ulcerøs kolitt. Diabetes mellitus. Redusert bevissthet. Hjerte- og nyresvikt.

Midler mot forstoppelse

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Kontaktlaksantia

Bisakodyl

Dulcolax, Toilax, Toilax Kombinasjonspakning
A06AB02, A06AG02
A06AB08
A06AB58
A06AB06
Osmotisk virkende midler
A06AD12

Laktulose

Duphalac, Laktulose MIP Pharma, Levolac
A06AD11

Makrogol 3350

Laxiriva, Macrovic, Movicol, Movicol Junior
A06AD65
Klystermidler
A06AG10
A06AG01
A06AG
A06AG11

Referanser

 1. Dupont C, et al., A dose determination study of polyethylene glycol 4000 in constipated children: factors influencing the maintenance dose., J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2006, 42, 178-85
 2. Dupont C, et al., Double-blind randomized evaluation of clinical and biological tolerance of polyethylene glycol 4000 versus lactulose in constipated children., J Pediatr Gastroenterol Nutr., 2005, 41, 625-33
 3. IPSEN Farmaceutica BV, SmPC Forlax junior (RVG 28913) 04-06-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar , www.nvk.nl, Last Modified 1-12-2015, accessed 26-8-2021
 5. Ipsen, SmPC Forlax 4 g Plv. z. Herst. e. Lsg. z. Einn. (1-24988), 07/2019
 6. Gomes, P. B., et al, Comparison of the effectiveness of polyethylene glycol 4000 without electrolytes and magnesium hydroxide in the treatment of chronic functional constipation in children., J Pediatr (Rio J), 2011, 87 (1), 24-8
 7. Bekkali, N. L. H., et al , Polyethylene Glycol 3350 With Electrolytes Versus Polyethylene Glycol 4000 for Constipation: A Randomized, Controlled Trial, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2018, 66 (1), 10-15
 8. Boles, E. E., et al., Comparison of Polyethylene Glycol-Electrolyte Solution vs Polyethylene Glycol-3350 for the Treatment of Fecal Impaction in Pediatric Patients, J Pediatr Pharmacol Ther, 2015, 20 (3), 210-6
 9. Savino, F. et al, Efficacy and tolerability of peg-only laxative on faecal impaction and chronic constipation in children. A controlled double blind randomized study vs a standard peg-electrolyte laxative. 12:178, BMC Pediatr, 2012, 12, 178
 10. Tabbers, M. M., et al, Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN., J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2014, 58 (2), 258-74
 11. Dziechciarz, P., et al. , Polyethylene glycol 4000 for treatment of functional constipation in children., J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2015, 60 (1), 65-8
 12. Miller, M. K., et al., A randomized trial of enema versus polyethylene glycol 3350 for fecal disimpaction in children presenting to an emergency department., Pediatr Emerg Care, 2012, 28 (2), 115-9
 13. Ratanamongkol, Panjachat, et al , Polyethylene glycol 4000 without electrolytes versus milk of magnesia for the treatment of functional constipation in infants and young children: a randomized controlled trial., Asian Biomedicine , 2009, 3, 391-9
 14. Youssef, N. N., et al. , Dose response of PEG 3350 for the treatment of childhood fecal impaction, J Pediatr, 2002, 141 (3), 410-4

Oppdateringer

 • 18 mars 2022 08:47: Dosen av makrogol 4000 er harmonisert med dosen av makrogol 3350 og vises nå som mg/kg dose i stedet for en dose i antall poser.

Konsentrasjonsmåling


Overdose