Avdekket avvik i doseringsanbefaling for fenylefrin

17 mars 2023

Tirsdag 21.02 ble det oppdaget at KOBLEs doseringsanbefaling for bruk av den α-1-adrenerge reseptoragonisten fenylefrin ved cyanotiske anfall har ligget ute med en altfor høy dose.

Mistanken om feilen ble meldt inn av en ekstern bruker, og ble umiddelbart håndtert ved at legemiddelomtalen ble midlertidig fjernet fra nettsiden for korreksjon. KOBLEs redaksjon kontaktet databaseansvarlig i nederlandske Kinderformularium, som er ansvarlig for doseringsanbefalingene i KOBLE, slik at disse kunne se nærmere på saken og publisere korrekt dose snarest mulig.

Den tidligere anbefalingen har ligget ute på KOBLEs nettside i lang tid før dette ble oppdaget. Det er derfor svært viktig at eventuelle andre oppslagsverk, prosedyrer oa. som kan ha brukt KOBLE som kilde for dosering av fenylefrin, undersøker om de kan ha videreført den gale doseringsanbefalingen.

Meld fra til KOBLE-redaksjonen dersom du mistenker at den aktuelle doseringsanbefalingen kan ha gitt uheldige konsekvenser.
Denne saken illustrerer hvor viktig det er at man melder fra til KOBLE dersom man oppdager en dosering man mener er feil. Vi oppfordrer alle til å melde fra via «Kontakt oss» øverst på hjemmesiden, eller på nevnte epostadresse.