Legemidler til bruk på huden

Salve, gel, krem og plaster

Når legemidler brukes på huden ønskes det i de fleste tilfeller lokal effekt. Fordi overflatearealet relativt sett er større hos barn enn hos voksne, og fordi huden hos de minste er så tynn, må man være oppmerksom på risiko for systemisk effekt/ bivirkninger. Salver, kremer og geler kan generelt sett brukes i alle aldergrupper. Plaster som er laget for barn kan også være en egnet legemiddelform, for eksempel lokalbedøvende plaster. Praktiske utfordringer ved bruk av plaster til barn kan være at de river det av, eller at det ikke finnes korrekt styrke som barnet kan bruke.

Doseangivelse av topikale steroidkremer og -salver; Fingertuppenheter

Eksempel på doseringsangivelse av topikale steroider i KOBLE:

Eks. Betametason
  • Indikasjon: Atopisk eksem. Dermalt.
  • Alder: 1 år til 18 år.
  • Dosering: Påsmøres i tynt lag på affisert hud 1 gang daglig. Maksdose: 2-18 år: 50 g/uke.
    Ved oppstart av behandling kan man vurdere å påføre 2 ganger daglig i en kort periode. Ved bedring: Reduser til 1 gang daglig 2-4 dager/uke.

For å få dosert riktig antall gram trenger man en «omregning» til noe visuelt. Man benytter seg da av begrepet «Fingertuppenheter» (FTE):

  • En FTE er mengden krem som presses ut av en standard tube med 5 mm diameter åpning på pekefingertuppen til en voksen (se bilde under). Dette tilsvarer ca. 0,5 g og er nok til å behandle et areal tilsvarende to voksne håndflater.

Vingertopeenheid