Legemiddeladministrasjon i øye, nese, øre

Nesedråper og spray                                                                                                                                                                                                                            

Nesedråper/ spray som legemiddelform kan generelt sett brukes i alle aldergrupper. Legemidler som gis i nesen brukes både når det er behov for lokal effekt (f.eks. som slimhinneavsvellende) og når man ønsker systemisk effekt (f.eks. ved migreneanfall). Vær oppmerksom på risiko for systemisk effekt/ bivirkninger hos små barn i de tilfeller der man i utgangspunktet kun er ute etter lokal virkning. Det anbefales å fjerne slim i nesen før nesedråper gis.

Øyemidler: Øyedråper og salver                                                                                                                                                                                                             

Øyedråper og salver som legemiddelform kan generelt sett brukes i alle aldergrupper. Hvis barnet har puss i øyet, tørkes dette først bort med en ren klut fuktet med lunkent springvann, evt. saltvannsdråper 9 mg/ml. Øyesalven eller dråpene påføres ved at man trekker nedre øyelokk litt forsiktig ned, og sørger for at salven eller dråpene kommer mellom øyet og øyelokket. La barnet lukke øyet slik at salven/ dråpen kan fordele seg jevnt over øyeeplet. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre, kan man dryppe i øyekroken når øyet er lukket og la barnet blunke dråpen inn. Øyesalver og øyedråper gis lettest til sped- og småbarn hvis de ligger på fanget til en voksen. Man kan ha barnets ene arm under sin egen og la en annen holde den andre.

Øremidler: Øredråper og salver

Øredråper og salver som legemiddelform kan generelt sett brukes i alle aldergrupper.