Barn og vaksiner, inkl Barnevaksinasjonsprogrammet

På FHI sine hjemmesider finner du informasjon om Barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert veileder for helsepersonell.

Tabellen under er hentet fra FHI sine hjemmesider. Den gir oversikt over når de ulike vaksinene gis i løpet av barneårene. Grunnet anbud på vaksinene ca. hvert 4. år er preparatnavnene ikke angitt. De kan finnes på FHI sine hjemmesider eller ved å kontakte apoteket.

Alder Vaksinasjon mot 
6 uker*

Rotavirussykdom 

*Premature barn født før svangerskapsuke 32, skal tilbys en ekstra dose (dose 0) DTP-IPV-Hib-Hep B ved alder 6-8 uker.

3 måneder
  • Rotavirussykdom 
  • Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B) 
  • Pneumokokksykdom (PKV) 
5 måneder
  • DTP-IPV-Hib-Hep B 
  • PKV 
12 måneder
  • DTP-IPV-Hib-Hep B 
  • PKV
15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

2. trinn (ca. 7 år)

DTP-IPV 

6. trinn (ca. 11 år)

MMR 

7. trinn (ca. 12 år)

Humant papillomavirus (HPV), 2 doser

10. trinn (ca. 15 år)

dTP-IPV 

 

Tuberkulose (BCG): Til barn med foreldre fra høyendemiske land. Vanligvis vaksinasjon i spedbarnsalder.

Vaksinasjon av premature: Les mer om temaet på FHI sine hjemmesider. 

Vaksinasjon av immunsupprimerte barn: Les mer om temaet i NBF sin veileder. Her angis det også informasjon om allergi og vaksinasjon, samt SYSVAK registrering.

Vaksinasjon av barn med kreftsykdom: Les mer om temaet på Helsebiblioteket sine sider. 

Vaksinasjon av barn etter allogen stamcelletransplantasjon: Les mer om temaet på Helsebiblioteket sine sider.

Vaksinasjon ved immunsvikt (barn og voksne): Les mer om temaet på FHI sine sider.