Aldersinndeling og nyfødt terminologi

Generelle aldersinndelinger

Det brukes mange ulike aldersinndelinger av barn og grovt sett inndeles de ofte slik:

 • Premature barn: Født før gestasjonsuke 37
 • Termin barn: Født fra gestasjonsuke 37
 • Nyfødt: 0 - 1 mnd
 • Spedbarn: 1 – 12 mnd
 • Førskole barn: Fra 1 til 6 år
 • Barneskolebarn: Fra 6 til 13 år
 • Ungdom: Fra 13 til 18 år

I KOBLE benyttes mange ulike aldersgrupperinger mht dosering av legemidler f.eks. 1-4 uker, 3 mnd-1 år, 0-18 år, 4-18 år. For premature brukes egne begreper, se under.

Nyfødt terminologi

 • Gestasjonsalder (GA= svangerskapets varighet): Tid mellom den første dagen av siste menstruasjon og fødsel
 • Postnatal alder (PNA = kronologisk alder): Tid fra fødsel angitt i dager, måneder eller år
 • Postmenstruell alder (PMA): Tid mellom den første dagen av siste menstruasjon og fødsel PLUSS tiden etter fødsel (= gestasjonsalder + kronologisk alder); angitt i uker. Dette brukes for det meste i den perinatale perioden, fra fødselen av.
 • Korrigert alder: Den alderen et barn ville hatt om han/hun hadde blitt født til termin. For eksempel vil et barn som ble født ved GA 26 uker og som har blitt 18 uker gammel, ha korrigert alder 1 mnd.
 • Konsepsjonsalder: Tid fra unnfangelse til fødselsdato. Konsepsjonsalderen kan bare fastsettes nøyaktig ved kunstig befruktning. Derfor foretrekkes gestasjonsalder. For svangerskap hvor IVF metoder er brukt, beregnes gestasjonsalderen ved å legge til to uker til konsepsjonsalderen.
 • Post-konsepsjonsalder: Tid fra unnfangelse til fødselsdato PLUSS tiden etter fødselen (= konsepsjonsalder+ kronologisk alder)

I KOBLE brukes gestasjonsalder for doseringsanbefaling til premature spedbarn, med mindre annet er angitt. Doseringsanbefalingene for ikke-premature angis med kronologisk alder.

KOBLE angir ikke egen doseringsanbefaling for tidligere premature spedbarn (dvs. korrigert alder) eller premature spedbarn som har nådd en kronologisk alder på 1 måned.

Oppdatert: 22. desember 2020