Traneksamsyre

Generisk navn
Traneksamsyre
Handelsnavn
Cyklokapron, Cyklonova, Pilexam, Tracafour, Tranexamic acid Stragen
ATC-kode
B02AA02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Cyklokapron brusetab 1 g - Krever godkjenningsfritak
Cyklokapron inj/inf, oppl 100 mg/ml
Cyklokapron tab 500 mg
Cyklokapron tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Cyklonova tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Pilexam inj, oppl 100 mg/ml
Tracafour tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Tranexamic acid Stragen inj/inf, oppl 100 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Fibrinolysehemmer. Syntetisk analog av lysin og hemmer kompetitiv aktivering av plasminogen til plasmin. Er også en svak hemmer av plasmin.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon

Doseringer

Slimhinneblødning ved koagulasjonsforstyrrelser
 • Oralt
  • 0 år til 18 år og < 40 kg
   [3]
   • 25 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    7–10 dager

   • Den intravenøse væsken kan også administreres oralt.

  • 0 år til 18 år og ≥ 40 kg
   [3]
   • 3 - 4 g/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    7–10 dager

 • Intravenøst
  • 0 år til 18 år
   [2]
   • 25 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    7–10 dager

Massiv blødning ved traume
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4]
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: ved fortsatt massiv blødning 10 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.
  • nyfødt født til termin
   [4]
   • Startdose: 15 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: Ved fortsatt massiv blødning: 10 mg/kg/time, kontinuerlig infusjon.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Magesmerter og diaré. Disse bivirkningene er doseavhengige.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok

 • Vanlige: Gastrointestinale symptomer ved peroral administrasjon
 • Potensielt alvorlige: Retinaforandringer. Tromboembolisme (meget sjelden)

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Hematuri

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Juster dosen ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Skal ikke gis ved nyreblødning/hematuri i øvre urinveier pga. fare for obstruerende koagler. Forsiktighet ved disseminert intravaskulær koagulasjon og annen tilstand med økt tromboserisiko, bør ev. kombineres med antikoagulasjonsbehandling. Årsak til uregelmessig blødning skal fastslås før oppstart. Fare for akkumulering ved nyresvikt (dosereduksjon). Må ikke gis intramuskulært.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB)., Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante stoornissen, 2009, ISBN: 978-90-8523-195-0:29-30, 56;124
 3. NVK, Werkboek kinderhematologie, www.hematologienederland.nl, 23 sept 2012
 4. Turner, NM. Leroy, P., Advanced Paediatric Life Support, de Nederlandse editie, 2017, 5e editie

Oppdateringer

 • 26 oktober 2021 17:12: Lagt til indikasjon "Massiv blødning ved traumer"

Konsentrasjonsmåling


Overdose