Nystatin oral

Generisk navn
Nystatin oral
Handelsnavn
Mycostatin, Nystatin Orifarm, Nystimex
ATC-kode
A07AA02

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Mycostatin mikst susp 100000 IE/ml
Nystatin Orifarm mikst susp med peppermyntesmak 100000 IE/ml
Nystatin kragerø tab 200 mg
Nystatin stada tab 500000 IE - Krever godkjenningsfritak
Nystimex mikst susp med peppermyntesmak 100000 IE/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Brukes som lokalbehandling ved candidainfeksjoner på hud og slimhinner. Midlet bindes til steroler i soppens cellevegg og endrer membranpermeabiliteten. Har strukturlikhet med amfotericin B.

Antimykotisk spektrum: Virker spesifikt på Candida. Liten eller ingen resistensutvikling.

Farmakokinetiske data

Nystatin absorberes ikke ved administrasjon på hud eller slimhinner, og blir i mindre grad absorbert fra gastrointestinaltraktus etter oral administrasjon.

Doseringer

Gå raskt til:

Candidiasis i munn/farynks
 • Oralt
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   • 400.000 IE/døgn fordelt på 4 doser. (Tilsvarer 4 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
  • nyfødt født til termin
   [3]
   • 400.000 - 800.000 IE/døgn fordelt på 4 doser. (Tilsvarer 4-8 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml). Alternativ: 50.000-100.000 IE (0,5-1 ml av mikstur 100.000 IE/ml) etter hvert måltid, maksimalt 800.000 IE/døgn (8 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
   • Behandlingsvarighet:

    Oral Candida-infeksjon (trøske): Behandle til 1 uke etter at synlige lesjoner har forsvunnet (kilde: NHG/Dutch College of General Practitioners)

  • 1 måned til 1 år
   [3]
   • 400.000 - 800.000 IE/døgn fordelt på 4 doser. (Tilsvarer 4-8 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml). Alternativ: 50.000-100.000 IE (0,5-1 ml av mikstur 100.000 IE/ml) etter hvert måltid, maksimalt 800.000 IE/døgn (8 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
   • Behandlingsvarighet:

    Oral Candida-infeksjon (trøske): Behandle til 1 uke etter at synlige lesjoner har forsvunnet (kilde: NHG/Dutch College of General Practitioners)

  • 1 år til 18 år
   • 1.600.000 - 2.400.000 IE/døgn fordelt på 4 doser. (Tilsvarer 16-24 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
Candidiasis i øsofagus og mage-tarm-kanalen (behandling)
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [2] [4]
   • 300.000 - 400.000 IE/døgn fordelt på 3 - 4 doser. (Tilsvarer 3-4 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
  • 1 måned til 18 år
   [2] [4]
   • 1.500.000 - 3.000.000 IE/døgn fordelt på 3 doser. (Tilsvarer 15-30 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
Profylakse mot candidiasis i munn og svelg (trøske)
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [2]
   • 100.000 IE/døgn fordelt på 1 dose (Tilsvarer 1 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
Profylakse mot candidiasis i øsofagus og mage-tarm-kanalen
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   • 450.000 - 600.000 IE/døgn fordelt på 3 - 4 doser. (Tilsvarer 4,5-6 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).
  • 1 måned til 2 år
   [4]
   • 450.000 - 600.000 IE/døgn fordelt på 3 - 4 doser. (Tilsvarer 4,5-6 ml/døgn av mikstur 100.000 IE/ml).

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Råd om inntak/administrasjon: Rist flasken godt før bruk. Skal tas etter mat og drikke. Fordel dosen på begge sider av munnhulen. Dosen tas etter mat og holdes lengst mulig (flere minutter dersom mulig) i munnen før den svelges. Hos spedbarn kan dosen gis dråpevis eller fortynnes med vann og pensles på sårene. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Generelle toksiske bivirkninger er meget sjeldne; det samme gjelder allergiske bivirkninger.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingenting angitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingenting angitt.

Fra preparatomtale: Bør ikke brukes til behandling av systemiske mykoser. Hvis irritasjoner eller overfølsomhetsreaksjoner opptrer, må behandlingen avbrytes. (SPC Mycostatin og SPC Nystatin).

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Sanofi-Aventis BV, SPC Nystatine, RVG 06771 (07 sept 2007)
 3. Beentjes MM et al., NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (tweede herziening)., Huisarts Wet , 2012, 55(3), 112-25
 4. Dermapharm AG, Nystaderm S (6863327.00.00), 02/2014

Oppdateringer

 • 23 november 2021 15:24: Lagt til alternativ administrasjon for "Candidiasis i munn/farynks": Administreres etter hvert måltid, maks 8 ganger daglig (kilde: Beentjes MM et al., NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (tweede herziening)., Huisarts Wet , 2012, 55(3), 112-25).

Konsentrasjonsmåling


Overdose